Par spēcīgiem un principiāliem pārstāvjiem. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Par spēcīgiem un principiāliem pārstāvjiem. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Valsts parlaments pastāv tāpēc, lai likumus pieņemtu visu sabiedrības grupu pārstāvji. Parlamentā ir jānotiek diskusijai, kuras laikā pārstāvji apmainās viedokļiem, iestājās par savu vēlētāju vērtībām un interesēm. Pareizi organizēta sistēma garantē stabilitāti, mieru un nodrošina sabiedrības labklājīgu attīstību.

Lai šis mehānisms strādātu pareizi, jāsniedz visiem iedzīvotājiem vienādas savu pārstāvju ievēlēšanas iespējas un dalība svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Latvijā šī sistēma ir izkropļota. Daļa krievvalodīgo iedzīvotāju ir pasludināti par nepilsoņiem un līdz ar to viņiem ir atņemtas balss tiesības, mazākumtautību pārstāvjus jau ceturtdaļgadsimtu nelaiž strādāt valdībā, bet principiālākajiem pārstāvjiem, tādiem kā Tatjana Ždanoka, ir aizliegts kandidēt.

Kopīgu lēmumu pieņemšanas izkropļotā sistēma kļuvusi par vienu no iedzīvotāju izceļošanas iemesliem un ir veicinājusi ekonomiskas stagnēšanu.

Sistēma ir jālabo. Krievvalodīgo skaits aptver 38% no Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita. Tie ir esošie nodokļu maksātāji un pensionāri, kuri visu mūžu ir strādājuši valsts labā. Viņu viedoklim ir ne tikai jāskan valsts parlamentā, bet tam ir jātiek arī ņemtam vērā.

Ja jūsu bērnu likteni lemj tie, kam ir pilnīgi vienaldzīgs jūsu atvašu liktenis, tad nekas labs nav sagaidāms. Valsts parlamentā jūsu intereses ir jāpārstāv stiprai un principiālai frakcijai; ļaudīm, kuri izprot jūsu problēmas, jo paši ar tām ir saskārušies. Par jūsu balsi ir jākļūst tiem, kuri atbalsta jūsu vērtības un kuru bērni mācās kopā ar jūsējiem.

Tāpēc 6. oktobrī – vēlēšanu dienā – ir jāatbalsta “Latvijas Krievu savienība”, tā deleģējot uz Latvijas Saeimu jūsu pārstāvjus, jūsu interešu un jūsu vērtību aizstāvjus.

Comments
Share
Office