Andreja Mamikina nedēļas komentārs (05.02.2018 – 09.02.2018)

Andreja Mamikina nedēļas komentārs (05.02.2018 – 09.02.2018)

Februāra sesijā Eiropas Parlaments nobalsoja par nacionālo un lingvistisko minoritāšu aizsardzības rezolūciju. Neskatoties uz tās ierobežotajām iespējām, rezolūciju tomēr var nosaukt par revolucionāru, jo līdz šim brīdim Eiropas Savienība interesējās par mazākumtautību tiesībām tikai ārpus savām robežām. Pastāvēja viedoklis, ka Savienības iekšienē viss ir kārtībā.

Pretendējot uz vietu ES saimē, potenciālajai dalībvalstij bija jāatbilst tā dēvētajiem Kopenhāgenas kritērijiem, kuri pieprasa ievērot un respektēt mazākumtautību intereses. Dzīvē šis pārbaudes mehānisms izrādījās nepilnvērtīgs. Piemēram, ES atbildīgās personas bez ierunām paļāvās uz Latvijas valdības solījumiem, ka nepilsoņu problēma tiks atrisināta naturalizācijas ceļā. Kā zināms, naturalizācijas process Latvijā ir praktiski apstājies, bet 14% iedzīvotāju joprojām ir ierobežoti savās tiesībās.

Eiropas Parlamenta rezolūcijā ir ietverts punkts par to, ka jāveic pasākumi, kuriem jāmaina Latvijas un Igaunijas nepilsoņu stāvokli.

Kāds teiks: “Nu, un ko spēs izmainīt tāda rezolūcija?” Uz šo jautājumu es atbildēšu: “Lielas uzvaras veido nelieli soļi. Pieņemtā rezolūcija ir īpaša: Eiroparlaments pirmo reizi atzina, ka Eiropas Savienībā pastāv nacionālo un lingvistisko minoritāšu problēma.” Pats par sevi tas ir nozīmīgs notikums, taču no problēmas atzīšanas līdz tās atrisināšanai vēl veicams liels darbs.

Nākamais solis ir efektīva kontroles mehānisma izveide, kas uzraudzīs mazākumtautību tiesību ievērošanu ES. Vai spējat stādīties priekšā? ES joprojām nepastāv problēmu atpazīšanas mehānisma! Mēs uzstājam, lai tāds tiktu izveidots un lai notiktu nepārtaukts mazākumtautību tiesību pārkāpumu monitorings. Šo misiju mēs iesakām uzticēt ES Fundamentālo tiesību aģentūrai.

Kāds teiks: “Labi, aģentūra secinās, ka pastāv problēma. Kas tālāk?” Šogad ES sastapās ar vairākiem precedentiem Ungārijā, Polijā, Maltā un Rumānijā. Pirmo reizi dalībvalstu līderi bija spiesti taisnoties par pārkāpumiem. Tas liecina par to, ka klusēšanas tabu ES iekšējo problēmu jomā ir lauzts. Slēpt neatrisinātas problēmas zem tepiķa un gozēties ar dziļdomīgu sejas izteiksmi valstu līderiem kļūst arvien grūtāk. Savukārt mūsu uzdevums ir publiski pacelt grīdsegu, parādīt tur paslēptos mēslus un likt tos sakopt!

Comments
Share
Office