Andreja Mamikina nedēļas komentārs (08.01.2018 – 12.01.2018)

Andreja Mamikina nedēļas komentārs (08.01.2018 – 12.01.2018)

Parunāsim par “veiksmes stāstiem”. Noteikti esat pamanījuši, ka grāmatu veikalu plaukti ir pilni ar bestselleriem par to, kā cilvēks no nabadzīgas ģimenes, “neskatoties ne uz ko”, ir izsities uz augšu un kļuvis par slavenu biznesmeni, zinātnieku vai aktieri.

Un kas notiktu tad, ja grāmatas būtu rakstītas par visiem tiem, kas tā arī nespēja izrauties no nabadzības gūsta? Domāju, ka veikalu noliktavas būtu pārpildītas ar tāda veida biogrāfijām, jo neveiksminieku ir daudz vairāk nekā skaļu veiksmes stāstu.

Taču, ja gribam dzīvot labklājīgā sabiedrībā, ir jādomā arī par neveiksminiekiem. Lai paplašinātu bērnu un pusaudžu iespējas, kas nāk no nabadzīgajām ģimenēm, ir jānodrošina viņiem izglītība, profesija, sociālais atbalsts un jāpalīdz noticēt saviem spēkiem. Sabiedrībai tas noteikti atmaksāsies, jo izglītots un pašpietiekams cilvēks neapdraudēs sabiedrību, un nekļūs tai par nastu. Šāds cilvēks maksās nodokļus, piedalīsies valsts sasniegumos, audzinās bērnus, kuri vairs nedzīvos nabadzībā. Lai palīdzētu tādiem jauniešiem, ir nepieciešamas speciālas programmas un nauda to realizēšanai.

To, ka tas ir izdarāms, demonstrē programma “Jauniešu garantija”. Mūsu Sociālistu un demokrātu politiskā grupa  pasludināja jauniešus par prioritāti. Rezulātā Latvijai no ES budžeta tika iedalīti 13,5 miljoni eiro, tiem klāt ir pielikti arī 19 miljoni no Eiropas Sociālā fonda. Lai saņemtu minētos līdzekļus, Latvijas valdība bija spiesta pielikt klāt 3,5 miljonus līdzfinansējuma. Galu galā programmas budžets ir 36 miljoni eiro.

Nauda ir iedalīta 15 līdz 29 gadus jaunu cilvēku profesionālajai apmācībai, stipendijām, kopmītņu izdevumiem, pirmās pieredzes iegūšanai darba vietā un citām aktivitātēm, kas veicina jauniešu iesaistīšanos darba tirgū.

Pateicoties programmai “Jauniešu garantija”, uz šo brīdi 6500 jaunu cilvēku Latvijā bezmaksas ir saņēmuši profesionālu izglītību, gandrīz 1500 ir ieguvuši pieredzi subsidētās darba vietās, 500 mazgadīgo ieslodzījumu vietās saņēmuši izglītību un profesiju. Programma ir sniegusi viņiem cerību uz normālu dzīvi. Tas nav šabloniski salkans Ziemassvētku stāsts, bet gan reāls veids, kā politika spēj pozitīvi ietekmēt cilvēku dzīvi.

Comments
Share
Office