Andreja Mamikina nedēļas komentārs (25.12.2017 – 29.12.2017)

Andreja Mamikina nedēļas komentārs (25.12.2017 – 29.12.2017)

 

Aizvadot veco gadu pieņemts atskatīties uz paveikto un nospraust mērķus jaunajam gadam. Paskatīsimies kā notikumi Eiropas Savienībā ietekmēs Latvijas iedzīvotājus nākamajā gadā!

2018. gadā tiks pieņemts lēmums par Eiropas Savienības dalībvalstu iemaksām kopējā ES budžetā pēc 2020. gada. Latvijas ekonomikas pašsajūta ir tiešā veidā saistīta ar naudas ieplūšanu no savienības budžeta. Latvija dažādiem mērķiem saņem no eirofondiem miljardu eiro gadā. Katrs astotais eiro mūsu valsts budžetā ir Eiropas palīdzība. Tādi notikumi kā Brexit un jaunu izdevumu parādīšanās – kopējas aizsardzības politikas un migrācijas politikas jomā, – var ievērojami samazināt finanšu palīdzību Latvijas ekonomikai. Minētie procesi ietekmēs gan algas, gan darba vietu skaitu.
ES dalībvalstīm ir jāpieņem viens no trim lēmumiem:

  • iemaksu palielināšana;
  • iemaksu saglabāšana iepriekšējā līmenī;
  • jāizstrādā un jāapstiprina jauna Eiropas Savienības budžeta finansēšanas sistēma, ieviešot tiešas iemaksas ES budžetā no atsevišķām nodokļu pozīcijām, piemēram, novirzīt iemaksām
    savienības budžetā daļu pievienotās vērtības nodokļa.

Vēl viens svarīgs jautājums, ar kuru sastapsies Latvija 2018. gadā būs tas, kā un kādā veidā mūsu valsts novirzīs Eiropas naudu pēc 2020. gada. Vai tā tiks iedalīta grantu veidā, kas nebūs jāatdod atpakaļ Briselei, vai tie būs kredīti, kurus nāksies atdot. Šis jautājums ir ļoti nopietns, jo Latvijas ekonomika pie grantiem ir ļoti pieradusi.
Vēlos uzsvērt arī nākamgad gaidāmo kopējās migrācijas politikas apstiprināšanu. Kā zināms iepriekšējā
migrācijas politika rezultējās haotiskā migrantu plūsmā Eiropas Savienības iekšienē un kļuva par iemeslu gan dziļam šokam Eiropas sabiedrībā, gan Brexit, gan radikāli labējo spēku uzplaukumam, kā arī konfliktam starp Rietumeiropu un Austrumeiropu. Šobrīd minētie caurumi ir aizlāpīti ar īslaicīgiem pasākumiem: Turcijas prezidentam ir iedalīti vairāki miljardi eiro, Lībijas lauka komandieri saņem dāvinājumus, arī Āfrikas valstīm sniegta palīdzība. Tas tiek darīts, lai minētās valstis nelaistu Eiropā bēgļus. Tomēr tik pārejošas aktivitātes nevar aizvietot pilnvērtīgu migrācijas politiku.
Visbeidzot Eiropas Savienībai gribu novēlēt jaunajā 2018. gadā biežāk ieskatīties spogulī, lai laicīgi saskatītu savas potenciālās problēmas un risinātu tās, nevis atstātu pašplūsmā, kas parasti rezultējas krīzē.
Savukārt jums, dārgie draugi, novēlu stipru veselību, izturību un nezaudēt humora izjūtu!

Comments
Share
Office