Andreja Mamikina uzstāšanās mazākumtautību skolu atbalstam veltītā mītiņā