Andrejs Mamikins prezentējis dzejas izlasi “Колокольный звон, плывущий…”

Andrejs Mamikins prezentējis dzejas izlasi “Колокольный звон, плывущий…”

6. augustā svēto labticīgo kņazu un mokucietēju Borisa un Gļeba svētkos, svētajā Kristībā Romāna un Dāvida, piemiņas dienā, kuriem par godu iesvētīts Daugavpils katedrāles centrālais altāris, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošā Virsgana Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra klātbūtnē eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins prezentēja dzejas izlases grāmatu “Колокольный звон, плывущий…”. – ziņo Latvijas Pareizticīgās Baznīcas oficiālā mājaslapa.

Dievišķās liturģijas noslēgumā notika aizlūgums un Krusta gājiens ap katedrāli.Pēc ilgu gadu vēlējuma izskanēšanas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi par svētajiem labticīgajiem kņaziem Borisu un Gļebu. Pēc tam Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs pavēstīja par dzejas grāmatas «Колокольный звон, плывущий…» izdošanu, kas veltīta ,Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas trešajai gadadienai un Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas 10. gadadienai. Grāmatas ievadvārdu autors ir  Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs. Grāmatā ir fotogrāfijas un Aleksandra Jakimova dzeja, kas veltīta Latgales pareizticīgajām baznīcām un zvanu torņiem. Grāmata tapusi līdzdarbojoties zīmējumu autoram Jakovam Kļosovam, fotogrāfam Aleksandram Dukštam, Raisai Prozarkevičai, priesterim Georgijam Petrovskim, korektorei Zinaīdai Resselei. Grāmata izdota ar Eiroparlamenta deputāta Andreja Mamikina finansiālo atbalstu. Grāmata “Колокольный звон, плывущий…” ir pirmā daļa, gaidāms arī grāmatas turpinājums, kas ietvers sevī dzeju un ilustrācijas veltītas Latgales pareizticīgo baznīcām.

Katrs daugavpilietis, kurš bija ieradies uz svētajo liturģiju, saņēma davānā grāmatas eksemplāru.

Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamikins izteica pateicību Dievam par iespēju caur šīs grāmatas izdošanu kļūt līdzdalībnieku divos Daugavpils-Rēzeknes eparhijas īpašos notikumos – eparhijas 3. gadadienai un Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Arhiereja hirotonijas 10. gadadienai. Viņa Eminence izteica atzinību Andrejam Mamikinam par šo nozīmīgo ieguldījumu.

Comments
Share
Office

Leave a reply