Dobeles traģēdija nedrīkst atkārtoties

Dobeles traģēdija nedrīkst atkārtoties
foto: LETA

“Lai mazinātu bērnu nabadzību, Eiropas Savienība var ieviest jaunu finanšu instrumentu – programmu “Eiropas Bērnu garantija,” pastāstīja Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins (EP Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, S&D).

Trešdien, 11. janvārī Eiropas Parlamentā, Briselē pēc Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas iniciatīvas notika bērnu nabadzības problēmai veltīta konference. Galvenā tēma, kas tika apspriesta – programmas “Eiropas Bērnu garantija” projekts, kam vajadzētu kļūt par centralizētu mehānismu nepilngadīgo eiropiešu sociālo tiesību aizsardzības jomā. Saskaņā ar EUROSTAT datiem 28 ES dalībvalstīs nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai pakļauti 28 miljoni bērnu jeb katrs ceturtais nepilngadīgais. Visbiežāk tie ir bērni, kuri aug nepilnās vai bēgļu un nacionālo minoritāšu ģimenēs. 

Sociālās aizsardzības modelis līdz šim ir bijis nacionālo valdību kompetence, tomēr, kā norāda starptautiskā tiesībsargājošā organizācija Save the Children (“Glābiet bērnus”), tāda veida sociālo pabalstu sistēmai vairumā gadījumu ir zema kvalitāte. Piemēram, Latvijā pēc visu sociālo transferu pārdales, bērnu nabadzības risks samazinās vien par 10 % t.i. no 34 % uz 24 %. Īrijā valsts iejaukšanās ļauj pazemināt bērnu nabadzības draudus par 28 % (no 45 % uz 17 %), Somijā – par 21 % (no 32 % uz 11 %), Beļģijā – par 15 % (no 34 % uz 19 %).

“Eiropas sociāldemokrāti ir pārliecināti, ka Eiropas Savienībai ir centralizēti jārisina bērnu nabadzības problēma un nepilngadīgo nabadzības jautājumam ir jākļūst par ES politikas prioritāti,” – uzsvēra Latvijas eiroparlamentārietis A. Mamikins. 

Projekta “Eiropas Bērnu garantija” autori aicina Eirokomisiju izstrādāt precīzus bērnu nabadzības novērtēšanas indikatorus, kā arī pielietot tos sagatavojot ikgada ekonomisko un sociālo reformu rekomendācijas dalībvalstīm. 

“Eiropas Bērnu garantijas” projekts iecerēts kā piecu nozaru problēmu risinājuma instruments: bezmaksas medicīnas pakalpojumu pieejamība (minēts arī medikamentu pieejamības aspekts), kvalitatīvas bezmaksas izglītības pieejamība (arī mācību grāmatas un līdzekļi), kvalitatīva bērnu aprūpes pieejamība (bērnudārzi un silītes grupiņas), kvalitatīvu dzīves apstākļu nodrošināšana, kvalitatīva ēdināšana (katram bērnam ir nepieciešama vismaz viena silta ēdienreize dienā).  

Kā finanšu avots tiek piedāvāts Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds, taču valstīm un pašvaldībām arī būs jāpiedalās projekta īstenošanā.

“”Bērnu garantijas” projekts ticis jau vairākkārt apspriests Eiropas Parlamentā, taču nozīmīgi ir tas, ka šoreiz iniciatīvu atbalsta mūsu – otra lielākā Eiropas Parlamenta politiskā grupa – sociāldemokrāti, kā arī sociālo lietu komisārs. Komisāra klātbūtne palielina iespējas atrast finansējumu programmai. Mēs redzam, cik skumjā stāvoklī ir bērnu sociālo tiesību aizsardzība Latvijā. Ja mūsu valsts vadība nav spējīga saviem spēkiem novērst traģēdiju, piemēram, tādu, kāda notika Dobelē, tad ir jāpanāk, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu ieviests kopējs standarts!” uzskata Andrejs Mamikins.

Comments
Share
Office

Leave a reply