Bēgļiem iedalīto nadu var izmantot arī nepilsoņu integrācijai

Bēgļiem iedalīto nadu var izmantot arī nepilsoņu integrācijai

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova (Vĕra Jourová) atbildot uz Eiropas Parlamenta deputāta Andreja Mamikina rakstisko jautājumu par Latvijas nepilsoņu integrāciju, atzīmēja, ka Eiropas Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds var atbalstīt projektus, kas nodarbojas ar trešo valstu pilsoņu integrāciju, atsevišķi uzsverot, ka par “trešās valsts pilsoņiem” ir uzskatāmas arī personas bez pilsonības, tai skaitā Latvijas nepilsoņi. No komisāres atbildes izriet, ka Latvija var izmantot minētā fonda naudu, piemēram, lai apmaksātu latviešu valodas kursus  Latvijas nepilsoņiem.

Tā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbildīgā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija, kurai ir tiesības īstenot projektus un pasākumus fonda ietvaros, Andrejs Mamikins vērsās pie LR Iekšlietu ministra ar jautājumu – vai tiek plānots realizēt projektus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros, kurus varētu attiecināt arī uz Latvijas nepilsoņiem?

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis savā atbildes vēstulē atzīmēja, ka termins “trešās valsts valstspiederīgais” regulas 516/2014 izpratnē patiešām ir attiecināms uz jebkuru personu, kas nav Eiropas Savienības pilsonis, bet ka Kultūras ministrija realizē fonda programmu par latviešu valodas apmācību tikai trešo valsts pilsoņiem un neparedz Latvijas nepilsoņu iesaisti.

Ministrs atzīmēja, ka pašlaik: “netiek realizēti projekti fonda ietvaros, kurus varētu attiecināt uz Latvijas nepilsoņiem. Plānojot projektus, nākotnē šāda iespēja varētu tikt izvērtēta“.

Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins uzskata: “Trīs ceturtdaļas bēgļu, kuri pieprasījuši patvērumu Latvijā, jau ir aizbraukuši prom, bet nauda no fonda jau ir iedalīta. Lai tā netiktu bezjēdzīgi “noēsta”, ir juridiska iespēja to novirzīt bezmaksas kursu rīkošanai tiem Latvijas nepilsoņiem, kuri grib uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Es jau uzrakstīju vēstuli Kultūras ministrei ar šādu piedāvājumu. ES fondu nauda ir nevis “jāapgūst”, bet gan jāizmanto konkrētiem mērķiem – Latvijas iedzīvotājiem un sabiedrībai!

Comments
Share
Office