Brexit: EP deputāti izklāsta nosacījumus Lielbritānijas izstāšanās līgumam

Brexit: EP deputāti izklāsta nosacījumus Lielbritānijas izstāšanās līgumam

Eiropas Parlamenta (EP) Priekšsēdētāju konference (EP priekšsēdētājs un politisko grupu līderi) trešdien, 29.martā, apstiprināja četru politisko grupu priekšsēdētāju un Konstitucionālo jautājumu komitejas (AFCO) sagatavoto rezolūcijas projektu – tajā izklāstīti nosacījumi, lai saņemtu EP gala apstiprinājumu jebkuram izstāšanās līgumam ar Apvienoto Karalisti. Debates un balsojums par rezolūcijas projektu notiks plenārsesijā nākamajā trešdienā, 5.aprīlī, Strasbūrā.

Rezolūcijas projektā liela nozīme pievērsta taisnīgai attieksmei pret 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem, kā arī uzsvērta vajadzība pēc abpusēja izdevīguma un diskriminācijas nepieļaušanas starp Lielbritānijas pilsoņiem, kuri dzīvo ES, un ES pilsoņiem, kuri dzīvo Lielbritānijā.

Pienākumi paliek spēkā

Līdz izstāšanās brīdim Lielbritānijai jāturpina gan izmantot tās tiesības, gan ievērot visas uzņemtās saistības atbilstoši ES līgumiem, t.sk., finanšu saistības saskaņā ar pašreizējo ES ilgtermiņa budžetu, arī tādā gadījumā, ja uzņemto saistību periods noslēdzas vēlāk nekā izstāšanās datums. Tas nozīmē arī to, ka līdz izstāšanās brīdim Lielbritānijai ir jāturpina ievērot četras brīvības (brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un personu pārvietošanās), Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikciju, vispārējās budžeta iemaksas un ES kopējās tirdzniecības politiku. EP deputāti arī uzsver, cik nozīmīgi ir rast risinājumu jautājumiem saistībā ar robežu starp Īriju un Ziemeļīriju.

“Sakārtots izstāšanās process ir obligāta prasība un priekšnosacījums jebkādai iespējamai ES un Lielbritānijas nākotnes partnerībai. Tas nav apspriežams. Līdzās privilēģijām, ko sniedz dalība Eiropas Savienībā, nāk arī atbildība, un šī atbildība nozīmē garantēt četras brīvības. Četras brīvības ir līme, kas vieno ES, un ir nedalāmas,” uzsvēra EP priekšsēdētājs Antonio Tajāni (Antonia Tajani).

Cieņpilna sadarbība

EP politisko grupu priekšsēdētāji un Konstitucionālo jautājumu komiteja norādīja – ja vēl pirms izstāšanās no ES Lielbritānija sāktu sarunas ar trešajām valstīm par iespējamiem tirdzniecības nolīgumiem, tas būtu pretrunā ES tiesību aktiem. Tāpat līdz izstāšanās brīdim viņi sagaida atklātu sadarbību no Apvienotās Karalistes sarunās par ES likumdošanu citās politikas jomās. Viņi arī brīdina, ka divpusējie nolīgumi starp Lielbritāniju un vienu vai vairākām ES dalībvalstīm, piemēram, saistībā ar Lielbritānijā bāzētām finanšu iestādēm būtu pretrunā ar ES līgumiem.

“Mums absolūta prioritāte ir pēc iespējas ātrāk sakārtot jautājumus saistībā ar pilsoņu tiesībām. Tas ir pirmais sarunās risināmais jautājums. Iedzīvotājiem nevajadzētu kļūt par “darījuma ēsma”, norādīja EP koordinators sarunām ar Lielbritāniju Gijs Ferhofstads (Guy Verhofstadt).

Nē! labākam statusam, atrodoties ārpus ES

EP deputātu nostāja ir nelokāma – valsts, kas pamet ES, nevar saņemt tādus pašus ieguvumus kā ES dalībvalstis. Nākotne attiecības starp ES un Lielbritāniju varētu būt asociācijas nolīgums, teikts Manfreda Vēbera (Manfred Weber, EPP, Vācija), Džianni Pitella (Gianni Pittella, S&D, Itālija), Gija Ferhofstada (Guy Verhofstadt, ALDE, Beļģija), Filipa Lamberta (Philippe Lamberts, Zaļie /EFA, Beļģija) un Ska Kelleres (Ska Keller, Zaļie /EFA, Vācija), kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas Danutas Hubneres (Danuta Hubner) sagatavotajā projektā. Šāds nolīgums prasītu Lielbritānijai arī turpmāk ievērot ES standartu izpildi tādās jomās kā vide, klimata pārmaiņas, cīņa ar nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no tiem, godīga konkurence, tirdzniecība un sociālā politika.

Vienošanās pārejas periodam

EP deputāti piekrīt, ka iespējamās sarunas par pārejas posma nosacījumiem var sākt, balstoties uz plāniem par turpmākajām ES un Lielbritānijas attiecībām, taču tikai, kad un ja ir panākta vienošanās saistībā ar izstāšanās līgumu. Līgums par nākotnes attiecībām noslēdzams tikai tad, kad Lielbritānija ir faktiski atstājusi ES, un pārejas periods nedrīkst ilgt vairāk par trīs gadiem.

Comments
Share
Office