Cik katram? Tiek apspriesta jaunā bēgļu pārdales sistēma

Cik katram? Tiek apspriesta jaunā bēgļu pārdales sistēma

“Tīra matemātika, nekādu emociju!” – strikti piebilda EK bēgļu un migrācijas jautājumu direktorāta vadītājs Lorens Mišels, apspriežot jauno bēgļu pārdales mehānisma projektu.

Priekšlikuma būtība: valsts kvota tiek aprēķināta, ņemot vērā divus kritērijus – valsts IKP un iedzīvotāju skaitu. Ja, piemēram, kādā valstī ierodas bēgļu skaits, kurš sasniedz 150% no paredzētās kvotas, automātiski sāk darboties bēgļu pārdales mehānisms starp pārējām ES dalībvalstīm. Ja kāda valsts nevēlas pieņemt bēgļus, tai būs jāsamaksā 250 000 eiro par katru, atbilstoši kvotām, nepieņemto bēgli. Bēgļu vēlmes neviens neuzklausīs; izņēmums – radinieki kādā no ES dalībvalstīm.

Lai bēgļi nenozustu bagātāko valstu virzienā, tiks ieviests sankciju mehānisms aizbēgušajiem: atņemti sociālie pabalsti, legāla darba iespējas un medicīniskā palīdzība.

Eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins: “Latvijas iedzīvotāji masveidā ir aizbraukuši un turpina aizbraukt no savas dzimtenes. Kas ir tas, kas varētu noturēt te bēgļus? Viņiem nav sentimentālu jūtu pret Latviju, viņi neprot valodu (tas apgrūtinās darbā iekārtošanos), te nav viņu radinieku. Vai tiešām viņus varētu noturēt 116 eiro liels pabalsts? Šengenas zona paredz brīvu pārvietošanās iespēju, arī nelegālu darbu bagātākā valstī vienmēr var atrast. Diemžēl jāsecina, ka Eiropas Komisija kārtējo reizi mēģina saorganizēt mākslīgu, neilgtspējīgu sistēmu. Iepriekšējās – Dublinas sistēmas – izgāšanās, kas izira pa šuvēm kolīdz saskārās ar pirmajām grūtībām, acīmredzot neko nav iemācījusi.”

Comments
Share
Office

Leave a reply