Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Civilais virsskaņas gaisa transports Eiropas Savienībā

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Civilais virsskaņas gaisa transports Eiropas Savienībā
Concorde

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Temats: Civilais virsskaņas gaisa transports Eiropas Savienībā

Gaisa kuģu attīstības gaitā pagājušajā gadsimtā tikai Concorde un Tupolev Tu-144 lidmašīnas tika uzbūvētas kā virsskaņas civilie gaisa pārvadātāji. Abu modeļu lidmašīnas tika izmantotas vairākus gadu desmitus, tomēr dažādu iemeslu dēļ — pirmkārt, drošības, ietekmes uz vidi un finanšu izmaksu dēļ — to izmantošana tika izbeigta.

Ieguvumi no virsskaņas konstrukcijas izmantošanas militārajā jomā ir acīmredzami, savukārt tādi jautājumi kā neliels lidojuma attālums, pārmērīgs troksnis, virsmas temperatūra, augstas izmaksas un citas problēmas būtiski kavē virsskaņas lidmašīnu atkārtotu ieviešanu civilā transporta nozarē.

  1. Kāda ir Komisijas nostāja attiecībā uz iespēju atkal ieviest virsskaņas civilo gaisa transportu Eiropas Savienībā?
  2. Kā Komisija šobrīd atbalsta — papildus jau pabeigtajam videi draudzīgas ātrgaitas lidmašīnas (HISAC) projektam iepriekšējā desmitgadē un citiem līdzīgiem projektiem pagātnē — civilā virsskaņas gaisa transporta (vai pat ultraskaņas transporta) izstrādi Eiropas Savienībā?
  3. Kāds ir Komisijas viedoklis par Airbus turpmāko darbību Apvienotajā Karalistē pēc tās izstāšanās no ES?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers.

  1. Komisija rūpīgi seko līdzi norisēm jomā un arī turpmāk atbalstīs pētniecību un inovāciju nozarē.
  1. Viens no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai varētu atkal ieviest ātrgaitas civilos gaisa kuģus, ir to trokšņa emisijas samazināšana. Tāpēc programma “Apvārsnis 2020” paredz izsludināt speciālu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par aviācijas trokšņa samazināšanu, kas aptvertu arī jaunus ar troksni, piemēram, skaņas triecienu, saistītus jautājumus [1].
  1. Līdz brīdim, kad Līgumi vairs neattieksies uz dalībvalsti, kura saskaņā ar LES 50. pantu ir paziņojusi Eiropadomei savu nolūku izstāties no Savienības, attiecīgā valsts joprojām ir Savienības dalībvalsts ar visām dalībvalsts tiesībām un pienākumiem. Komisija neuzskata par piemērotu nākt klajā ar kādām spekulācijām par tālāko attīstību pēc izstāšanās.

[1]    http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-1-2-2017.html

Comments
Share
Office

Leave a reply