Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: ES struktūrfondi 2020. – 2027. gadam

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: ES struktūrfondi 2020. – 2027. gadam

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: ES struktūrfondu plānošanas uzsākšanas laiks nākamajam 2020.-2027. gada periodam

ES struktūrfondiem ir liela loma Latvijas ekonomikas attīstībā. Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas ietvaros Latvija kā ES dalībvalsts iepriekšējos gados saņēma un turpinās saņemt ievērojamus līdzekļus, kas paredzēti ražošanas potenciāla palielināšanai, sociālās nevienlīdzības samazināšanai un energoefektivitātes veicināšanai. Saņemtie līdzekļi tiek investēti dažādos tautsaimniecības segmentos, piemēram, veselības, izglītības un transporta infrastruktūrā, jaunu tehnoloģiju attīstībā un nodarbinātības veicināšanā.

Kad Eiropas komisija plāno uzsākt darbu pie ES struktūrfondu plānošanas nākamajam 2020.–2027. gada periodam?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz reģionālās politikas komisāre Korina Kretu 

Komisija ir sākusi iekšēji apsvērt priekšlikumus par kohēzijas politikas sagatavošanu laika posmam pēc 2020. gada. Komisija vēlas, lai sagatavošanas process būtu pēc iespējas iekļaujošs un atvērts jaunām idejām.

Komisija iesniegs un novērtēs politiskos risinājumus ietekmes novērtējumā, kas tiks veikts 2017. gadā. Sagatavošanās ietvaros tiks rīkota sabiedriska apspriešana. Kohēzijas forums, kas paredzēts 2017. gada jūnijā, būs papildu iespēja ieinteresētajām personām sniegt ieguldījumu debatēs.

Komisija 2018. gadā nāks klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem par kohēzijas politiku pēc 2020. gada, kad būs pieņemti Komisijas priekšlikumi par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, kuru termiņš ir 2018. gada 1. janvāris.

Comments
Share
Office

Leave a reply