Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Kavēšanās ar ES investīciju fondiem

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Kavēšanās ar ES investīciju fondiem

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Kavēšanās ar ES investīciju fondiem

Latvijas ekonomikai paredzētie līdzekļi no ES investīciju fondiem 2016. gadā būs par apmēram par 200 miljoniem eiro mazāki nekā 2015. gadā. Vai Komisija varētu paskaidrot, kas izraisījis šo kavēšanos? Vai tā ir Latvijas valdības vai Komisijas vaina?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz reģionālās politikas komisāre Korina Kretu 

 

  1. gads ir gads, kad 2007.–2013. gada perioda ietvaros finansētie projekti sasniedz noslēguma posmu, savukārt 2014.–2020. gada perioda ietvaros finansētie projekti uzņem gaitu.

Eiropas strukturālo un investīciju fondu atbalsts tiek sniegts daudzgadu finanšu shēmas satvarā. Līdz ar to finansējumu piešķir par visu periodu (2014–2020), nevis par katru gadu atsevišķi. Mazākus izdevumus perioda sākumā parasti līdzsvaro lielāki izdevumi perioda beigu posmā.

Latvijas iestādes aktīvi strādā, lai īstenošanu paātrinātu, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm līdz 2016. gada beigām darbībām būs piešķirti aptuveni 80 % pieejamo resursu.

Līdz 2016. gada augusta beigām bija noslēgti līgumi par 902 miljoniem euro (aptuveni 20 %) no kopējiem kohēzijas politikas piešķīrumiem Latvijai (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds un Eiropas Sociālais fonds), un Latvija prognozē, ka līdz 2016. gada beigām starpposma maksājumos no Komisijas pieprasīs 258 miljonus euro.

Comments
Share
Office

Leave a reply