Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Latvijas ekonomikas neatkarīga izaugsme

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Latvijas ekonomikas neatkarīga izaugsme

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Latvijas ekonomikas neatkarīga izaugsme

Latvija, kā viena no lielākajām labuma guvējām no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, ir tiesīga 2014.-2020. plānošanas periodā saņemt līdz 5,6 miljardiem EUR. Šis skaitlis sasniedz 3 % no ikgadējā IKP un aptuveni 68 % no paredzamā valsts publiskā ieguldījuma fondu atbalstītajās jomās. 2016. gadā Latvijas ekonomikas IKP pieaugums bija tikai 1,6 %.

Ja neņem vērā ES finansējuma sniegtās priekšrocības, vai Komisija uzskata, ka pati Latvija uzrāda ekonomikas izaugsmi?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Pjērs Moskovisī.

Latvija ir nozīmīga Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļu saņēmēja, un ir sagaidāms, ka laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tie veidos aptuveni 3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) gadā. ES fondi veicina valsts ekonomiku un laika gaitā sekmē saimniecisko darbību. Tiek lēsts, ka 2007.–2013. gada plānošanas periodā veikto investīciju rezultātā Latvijas IKP ir palielinājies par aptuveni 5 % [1].

Saskaņā ar pašreizējo plānu paredzams, ka 2014.–2020. gada programmas ietvaros Latvija saņems 5 miljardus eiro. Šis finansējums, kas ir sadalīts desmit gadu garumā (izmaksas tiek faktiski plānotas līdz 2024. gadam), ir līdzvērtīgs valsts kopējo ieguldījumu apmēram viena gada laikā. Tāpēc šis finansējums nav uzskatāms par visu Latvijā veikto ieguldījumu vai par visu tās ekonomikas izaugsmes pamatu. Neraugoties uz kavēšanos ar ES finansēto projektu īstenošanu, Latvijas IKP 2016. gadā pieauga par 2,0 %.

Kopumā Latvijā ir redzama patstāvīga ekonomikas izaugsme, un ES fondi palīdz to veicināt. Raugoties nākotnē, šīs izaugsmes dinamikas turpināšana un valsts pietuvināšana attīstītākajām dalībvalstīm galu galā ir atkarīga no strukturālo reformu nemitīgas īstenošanas.

[1]    Eiropas Komisija, 2016. gads. Ietekme, ko rada kohēzijas politika 2007.–2013. gadam: Quest III modelēšanas rezultāti. Darba pakete 14.a, Kohēzijas politikas programmu 2007.–2013. gadam ex post novērtējums, uzmanību pievēršot Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) un Kohēzijas fondam (KF), Brisele.

Comments
Share
Office