Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Latvijas iedzīvotāji, kas atrodas uz nabadzības sliekšņa

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Latvijas iedzīvotāji, kas atrodas uz nabadzības sliekšņa

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Komisijas rekomendācijas saistībā ar lielu skaitu iedzīvotāju, kas atrodas uz nabadzības sliekšņa.

Nabadzības risks un sociālās atstumtības līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem ES. Sociālās palīdzības pabalstu pietiekamība nav uzlabota kopš 2009. gada, un tas neļauj efektīvi samazināt nabadzību.

Kādas rekomendācijas Eiropas Komisija dotu Latvijas valdībai šajā sakarā

Atbildi Komisijas vārdā sniedz nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes lietu komisāre Marianna Teisena.

Komisija līdz ar godājamo deputātu raizējas, ka tik liela daļa cilvēku dzīvo uz nabadzības vai sociālās atstumtības sliekšņa, un piezīmē, ka Latvijā tā vēl arvien ir liela sociālekonomiska problēma.

Stratēģijas “Eiropa 2020” un tās mērķu (to vidū — samazināt nabadzības un sociālās atstumtības apdraudēto skaitu) un Eiropas pusgada īstenošanas sakarā Komisija cieši seko dalībvalstu veikumam sociālajā jomā. 2016. gadā Padome uz Komisijas priekšlikuma pamata ieteica Latvijai uzlabot sociālās palīdzības pabalsta adekvātumu un pastiprināt pasākumus, kas palīdz atbalsta saņēmējiem dabūt darbu un noturēties darbā.

Pēc valstij adresētajiem ieteikumiem pēdējā laikā padarītais ir detalizēti analizēts ziņojumā par Latviju [1].

[1]    2017 European Semester: Country Report – Latvia, konkrēti 1., 26., 27. un 28. lpp.

https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-reports_en

un 2016. gadā konkrētām valstīm adresētie ieteikumi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818%2820%29&from=LV.

Comments
Share
Office