Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Latvijas nepilsoņu aizsardzība saskaņā ar “jumta nolīgumu”

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Latvijas nepilsoņu aizsardzība saskaņā ar “jumta nolīgumu”

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Latvijas nepilsoņu aizsardzība saskaņā ar “jumta nolīgumu”.

ES un ASV datu aizsardzības „jumta nolīgums” ievieš stingrus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu ES pilsoņu datus, kas tiek pārsūtīti „pāri Atlantijas okeānam”. Nolīgums attiecas uz visiem personas datiem (piemēram, vārdu, adresi, ierakstiem par sodāmību), ar kuriem notiek apmaiņa starp ES un ASV, lai novērstu, atklātu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, tajā skaitā terorismu, un sodītu par tiem.

Šis nolīgums par datu aizsardzību attiecas tikai uz ES pilsoņiem. Saskaņā ar oficiālo statistiku Latvijā 2015. gada sākumā bija 262 622 nepilsoņi — tie ir 12,15 % Latvijas iedzīvotāju. Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem nepilsoņi („alien”) ir personas, kuras nav Latvijas Republikas vai jebkuras citas valsts pilsoņi, bet kam ir īpašs statuss Latvijas Republikā un pase, ko izdevusi Latvijas Republika. Šīs personas netiks aizsargātas ar „jumta nolīgumu”.

Kāpēc šie cilvēki netika iekļauti „jumta nolīgumā”, un ko Komisija gatavojas darīt, lai aizsargātu viņu tiesības situācijās, kad viņu dati tiek nodoti ASV?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumu komisāre Vera Jourova (Vĕra Jourová).

Ar ES un ASV datu aizsardzības „jumta nolīgumu” tiek ieviesti stingri aizsardzības pasākumi attiecībā uz visu ES iedzīvotāju personas datiem, kas tiek nosūtīti no ES uz Amerikas Savienotajām Valstīm, nosakot ierobežojumus attiecībā uz ES iedzīvotāju personas datu apstrādi Amerikas Savienotajās valstīs (piemēram, pārredzamība, izmantošanas mērķa ierobežojuma princips, glabāšanas periods, datu kvalitāte, prasības attiecībā uz paziņojumiem par datu aizsardzības pārkāpumiem, sensitīvo datu īpaši aizsardzības pasākumi, nepieciešamība sniegt piekrišanu datu tālākas nosūtīšanas gadījumā utt.) un nodrošinot bezprecedenta tiesības (piemēram, visiem ES iedzīvotājiem būs tiesības piekļūt saviem datiem un labot tos). ES iedzīvotāju labā paredzēta arī ASV iestādēs veiktās personas datu apstrādes neatkarīga pārraudzība un ASV tiesību aktos nostiprinātas dažādas tiesiskās aizsardzības tiesības (piemēram, Administratīvā procesa likumā (Administrative Procedure Act), Elektroniskās saziņas privātuma likumā (Electronic Communications Privacy Act) vai Informācijas brīvības likumā (Freedom of Information Act)).

Comments
Share
Office

Leave a reply