Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Nosacījumi pašreizējo ierobežojošo pasākumu pret Sīrijas valdību pārskatīšanai

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Nosacījumi pašreizējo ierobežojošo pasākumu pret Sīrijas valdību pārskatīšanai

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma:  Nosacījumi pašreizējo ierobežojošo pasākumu pret Sīrijas valdību pārskatīšanai

Saskaņā ar kopīgo paziņojumu par jaunu progresīvu stratēģiju attiecībā uz Sīriju, ko iesniedza augstā pārstāve Federika Mogerīni un Komisija, ES varētu pārskatīt spēkā esošos ierobežojošos pasākumus pret Sīriju un atsākt divpusēju sadarbību ar Sīrijas valdību, ja tiek apliecināts konkrēts un izmērāms progress.

Vai Komisija var izklāstīt dažus “konkrēta un izmērāma progresa” piemērus?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz Eirokomisijas priekšsēdētāja vietniece F. Mogerīni.

2017. gada 14. martā pieņemtais Augstās pārstāves un Komisijas kopīgais paziņojums par elementiem ES stratēģijai [1] kopā ar Padomes secinājumiem, kas pieņemti 2017. gada 3. aprīlī [2], veido ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju.

ES savā stratēģijā atkārtoti uzsver, ka tā būs gatava palīdzēt Sīrijas atjaunošanā tikai tad, kad būs pārliecinoši sākta visaptveroša, patiesa un iekļaujoša politiskā pāreja, par kuru, balstoties uz ANO Drošības padomes Rezolūciju 2254 (2015) un Ženēvas 2012. gada paziņojumu, sarunu ceļā būs vienojušās Sīrijas konfliktā iesaistītās puses.

Padome izskatīs iespēju sniegt pēckonflikta palīdzību, kā izklāstīts kopīgajā paziņojumā. Šajā sakarībā ES varētu pārskatīt pašreizējos ierobežojošos pasākumus, iesaistīties sadarbības ar pārejas posma iestādēm atsākšanā, piesaistīt līdzekļus pēckara atjaunošanas un rekonstrukcijas centienu atbalstam, aptverot arī kultūras mantojumu, un izmantot piemērotus rīkus un instrumentus, lai pārvarētu pārejas posma problēmas un stabilizētu kopienas ar ekonomikas attīstību.

Tāpēc “konkrēts un izmērāms progress” attiecas uz politisku pasākumu kopumu īstenošanu nolūkā panākt to, par ko Sīrijas konfliktā iesaistītās puses vienojas ANO vadītā procesa ietvaros Ženēvā.

[1]    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017JC0011&from=EN.

[2]    http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/04/03-fac-conclusions-syria/.

Comments
Share
Office