Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Finansējuma samazināšana programmai “Jauniešu garantija”

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Finansējuma samazināšana programmai “Jauniešu garantija”

 Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Finansējuma samazināšana programmai “Jauniešu garantija”.

Programmas “Jauniešu garantija” mērķis ir palīdzēt jauniem cilvēkiem mācīties un atrast savu vietu darba tirgū. Programma ir palīdzējusi daudziem Latvijas jauniešiem apgūt jaunu profesiju un atrast prakses vietu. Šī programma ir arī veicinājusi jauniešu bezdarba līmeņa būtisku samazināšanos Latvijā pēdējo gadu laikā. Tāpēc mani satrauc Eiropas Komisijas lēmums piešķirt šīs programmas īstenošanai līdz 2020. gadam ievērojami mazāku summu nekā iepriekšējos gados.

Kāds ir pamatojums šim Komisijas lēmumam?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes lietu komisāre Marianna Teisena 

Programma“Jauniešu garantija” (JG), kas nav finansējuma programma, pēc Komisijas ierosinājuma tika izveidota 2013. gadā, lai jaunieši saņemtu kvalitatīvu darba, turpmākas izglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbnieku vai formālās izglītības pabeigšanas.

Vienlaikus tika izveidota Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (JNI), lai būtu iespējams finansiāli atbalstīt JG īstenošanu dalībvalstīs, kurās atsevišķos reģionos jauniešu bezdarbs pārsniedza 25 %. JNI tika piešķirti budžeta līdzekļi EUR 3,2 miljardu apmērā, un tie tika papildināti ar vēl EUR 3,2 miljardiem no Eiropas Sociālā fonda (ESF). Ņemot vērā steidzamību saistībā ar jauniešu bezdarbu, viss finansējums dalībvalstīm kļuva iespējams iniciatīvas sākumposmā, lai tas būtu pieejams 2014.–2016. gadā (nevis 2014.–2020. gadā).

Komisijas paziņojumā “Jauniešu garantija” un jaunatnes nodarbinātības iniciatīva — pēc trīs gadiem”[1] ir izcelti JG un JNI pirmie rezultāti, kas pierāda, ka JG, kura tika atbalstīta no JNI un ESF, ir sekmējusi jauniešu bezdarba mazināšanos. Tieši tādēļ Komisija ir ierosinājusi [2] paplašināt un palielināt sākotnējo piešķīrumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai par EUR 1 miljardu 2017.–2020. gadā, un papildus paredzēt arī EUR 1 miljardu no Eiropas Sociālā fonda.

[1]    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1477901398883&uri=CELEX%3A52016DC0646

[2]    http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-603_en.pdf

Comments
Share
Office

Leave a reply