Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Rail Baltica projekts

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Rail Baltica projekts

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Rail Baltica projekts

Dzelzceļa transporta projekta Rail Baltica mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļa tīklā.Rail Baltica savienos četras ES dalībvalstis: Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju. Mums ir informācija, ka Polija minētajā projektā iesaistīsies tikai daļēji. Tas varētu būtiski mazināt projekta ietekmi. Vai Komisijai ir informācija par Polijas līdzdalību šajā projektā?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz transporta komisāre Violeta Bulca

Komisija vēlas apliecināt godājamajam deputāta kungam, ka Polija piedalās projektā Rail Baltic/Rail Baltica. Projekts Rail Baltic/Rail Baltica ir stratēģisks kopīgu interešu projekts Eiropas transporta tīkla (TEN-T) Ziemeļjūras–Baltijas jūras koridorā, un tas izveidos vienu no galvenajiem savienojumiem, kura patlaban nav Eiropas dzelzceļa tīklā, tādējādi uzlabojot savienojamību, kas iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejama Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Savienojums no Tallinas caur Rīgu un Kauņu līdz Varšavai ir iepriekš definēts projekts saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) regulu 1 . Saskaņā ar 2014. gada pirmo EISI uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 442 miljoni eiro piešķirti Baltijas valstu kopīgajam projektam, 106 miljoni eiro – Lietuvas posmiem un 186 miljoni eiro – posma Varšava–Čiževa modernizācijai Polijā. Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) patlaban slēdz vēl citus dotācijas nolīgumus pēc 2015. gada otrā EISI uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, un tie attiecas uz visām četrām iepriekš minētajām valstīm. Komisija prognozē, ka nākamajā EISI uzaicinājumā tiks iesniegti turpmāku darbību priekšlikumi. 2014. gada oktobrī tika izveidots kopuzņēmums a/s RB Rail, kas rīkojas kā projekta Rail Baltic/Rail Baltica koordinācijas, īstenošanas un veicināšanas struktūra Baltijas valstīs. Polija un Somija kā novērotājas piedalās kopuzņēmuma padomē un Rail Baltic darba grupā. Kopuzņēmuma akcionāru līgumā paredzēta iespēja Somijai un Polijai kļūt par kopuzņēmuma akcionārēm.

Comments
Share
Office

Leave a reply