Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Sarunas par Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu (TTIP)

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Sarunas par Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu (TTIP)

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Sarunas par Transatlantiskā tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu (TTIP).

Francijas tirdzniecības ministrs Matiass Fekls (Matthias Fekl) ir darījis zināmu, ka iesniegs oficiālu pieprasījumu apturēt sarunas par TTIP. Vācijas ekonomikas ministrs Zigmārs Gabriels (Sigmar Gabriel) ir paziņojis, ka šīs sarunas ,,de fakto ir cietušas neveiksmi”. Bet ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma (Cecilia Malmstrom) ir teikusi, ka šīs sarunas turpinās. Vai Komisija pārtrauks minētās sarunas, ja viena vai vairākas dalībvalstis pieprasīts tās apturēt?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma

Komisija joprojām ir apņēmības pilna noslēgt ar Amerikas Savienotajām Valstīm vērienīgu, sabalansētu un vispusīgu transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) nolīgumu, kas sekmētu ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu, nostiprinātu stratēģiskās partnerattiecības ar ASV un atspoguļotu ES vērtības.

TTIP sarunu leģitimitātei skaidru pamatu dod sarunu norādes, kurām šo sarunu sākumā vienprātīgi piekrita visas 28 dalībvalstis, un vēlāk pieņemtās Eiropas Parlamenta rezolūcijas. Turklāt dalībvalstis un Eiropas Parlaments atbilstoši normālajai demokrātiskajai procedūrai pārrauga šīs sarunas. Kopš sarunu sākuma Komisija regulāri informē dalībvalstis un apspriežas ar tām. Tas notiek gan tehniskajā, gan politiskajā līmenī. Komisija turklāt regulāri informē Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komiteju (INTA) un, konkrētāk, TTIP uzraudzības grupu.

TTIP sarunas ir vairākkārt apspriestas Eiropadomē. Kā publiski tika ziņots, Eiropadomes 2016. gada jūnija sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs Junkers vēlreiz dalībvalstīm jautāja, vai Komisijai būtu jāturpina sarunas atbilstoši no Padomes saņemtajām sarunu norādēm. Neviena dalībvalsts neizteica nekādus iebildumus pret sarunu turpināšanu.

Tāpēc Komisija turpinās sarunas par TTIP, ievērojot Padomes sniegtās sarunu norādes [1] un pilnībā ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūcijas par TTIP [2] saturu. Komisija pilnībā apzinās, ka dalībvalstis un Eiropas Parlaments atbalstīs tikai tādu nolīgumu, kas ir sabalansēts un atbilst augstiem standartiem.

[1]    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/lv/pdf

[2]    EP rezolūcija par TTIP, kas pieņemta 2015. gada jūlija plenārsēdē.

Comments
Share
Office

Leave a reply