Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Ukrainas eksports uz Eiropas Savienību

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Ukrainas eksports uz Eiropas Savienību

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Ukrainas eksports uz Eiropas Savienību.

Saskaņā ar Eurostat datiem sākot ar 2012. gadu eksports no Ukrainas uz ES valstīm samazinājās no 15,2 miljardiem eiro līdz 12,8 miljardiem 2015. gadā. Pēc asociācijas līguma ar Eiropas Savienību parakstīšanas Ukraina zaudēja lielāko daļu no eksporta tirgus Krievijā un citās Eirāzijas Savienībās valstīs.

Vai, pēc Komisijas aplēsēm, ES-Ukrainas asociācijas līguma radītās iespējas esošajā apjomā var kompensēt Ukrainas eksporta zaudējumus austrumu tirgū?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Eksports no Ukrainas uz Eiropas Savienību laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam patiešām ir samazinājies. Tomēr jāuzsver, ka saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem Eurostat datiem ES tirdzniecība ar Ukrainu ir pieaugusi kopš 2016. gada 1. janvāra, kad abas puses sāka piemērot padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības zonu.

Tas konstatējams, salīdzinot pieejamos datus par pēdējiem 12 mēnešiem (no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada decembrim) ar datiem par iepriekšējiem 12 mēnešiem (no 2015. gada janvāra līdz 2015. gada decembrim). Šajā laikposmā kopējais tirdzniecības apjoms starp ES un Ukrainu palielinājās par 10 %, savukārt ES imports no Ukrainas pieauga par 2 %.

Krievijas noteiktie tirdzniecību ierobežojošie pasākumi (jo īpaši Krievijas noteiktais embargo pārtikas eksportam uz Krieviju, Neatkarīgo Valstu Savienības brīvās tirdzniecības nolīguma koncesiju apturēšana, kā arī tranzīta ierobežojumi eksportam no Ukrainas uz Vidusāziju) patiešām ir piespiedu kārtā likuši Ukrainai pārorientēt savu tirdzniecību no reģiona, kas tradicionāli ir bijis tās tirdzniecības ieņēmumu galvenais avots.

Nesen Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza regulas priekšlikumu par autonomiem tirdzniecības pasākumiem attiecībā uz Ukrainu — tā mērķis ir uzlabot dažu rūpniecības un lauksaimniecības produktu piekļuvi ES tirgum, šādi papildinot iespējas, ko jau tagad sniedz padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības zona. Šī iniciatīva būtu jāuzskata par reālu atbalstu Ukrainai, kura pēdējos gados ir veikusi milzīgu darbu reformu īstenošanā.

Comments
Share
Office