Eiropas prokurors drīz klauvēs pie durvīm

Eiropas prokurors drīz klauvēs pie durvīm

Pagājušajā nedēļā Eiropas Parlamentā notika Eiropas prokurora ofisa izveides iniciatīvas apspriešana. Tā ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība iespraucas dalībvalstu krimināltiesību jomā. Agrāk tā bija nacionālo valstu kompetence. 

Tiek plānots izveidot pārnacionālu struktūru, kuras kompetencē būs:

  • ar Eiropas fondu un budžeta līdzekļiem saistītas krāpnieciskas darbības;
  • korupcijas fakti Eiropas institūcijās;
  • starptautiska mēroga krāpnieciskās darbības pievienotā vērtības nodokļa piemērošanas jomā.

Eiropas prokurora ofisa izveidi paredz Lisabonas līgums, kurā teikts, ka jaunās varas institūcijas dibināšanai nepieciešams vien astoņu Eiropas Savienības dalībvalstu atbalsts. Iesākumā Eiropas prokurora ofisa kompetences nebūs plašas un tajā piedalīsies vien atsevišķas dalībvalstis, tomēr šo faktu var uzskatīt par “kāju durvīs” dalībvalstīm. Revolucionārais lēmums apstiprina jaunu pilnvaru nodošanu Briselei. Turklāt Krimināllikuma pantus Eiropas prokurors pieņems centralizēti. Sākumā tiks ieviests vienots minimālā soda slieksnis, ar laiku jaunā varas struktūra apaugs arī ar Eiropas cietumiem (lai nerastos šaubas, kuras dalībvalsts cietumā sēdināt vainīgo). Replika iekavās gan vairāk attiecas uz nākotnes izredzēm, taču rada vietu diskusijai jau tagad.

Eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins uzskata, ka jaunas, neatkarīgas varas institūcijas izveide palīdzēs efektīvāk cīnīties ar Eiropas fondu naudas izšķērdēšanu. Īpaši aktuāli tas ir mazajās valstīs, kur katrs viens otram ir radinieks, klasesbiedrs vai biznesa partneris.

Comments
Share
Office

Leave a reply