Eirokomisāre: “Mēs pārzinām Latvijas nepilsoņu situāciju”

Eirokomisāre: “Mēs pārzinām Latvijas nepilsoņu situāciju”

Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins ir saņēmis eirokomisāres Veras Jourovas (Věra Jourová) atbildi uz jautājumu par Latvijas nepilsoņu situāciju:

— “Mēs pārzinām Latvijas nepilsoņu situāciju,” tā savu atbildes vēstuli iesāk Tieslietu, patērētāju un dzimumulīdztiesības jautājumu komisāre Vera Jourova (Věra Jourová). Tālāk vēstulē komisāre norāda, ka Eirokomisija ir sniegusi savu ieguldījumu problēmas risinājumā, jo pirms Latvijas iestājas Eiropas Savienībā, tā uzstāja, lai Latvijas valdība pilda ES Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas rekomendācijas, kuras stimulētu Latvijas nepilsoņu naturalizāciju un integrāciju.

Eirokomisāre norādīja, ka Eirokomisija pagājušajā gadā apstiprināja rīcības plānu, kurš ļaus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda līdzekļus izmantot arī to projektu finansēšanā, kuros piedalīsies Latvijas nepilsoņi.

Minētā fonda ietvaros Latvijai ir iedalīti ap 14 miljoniem eiro. Galvenokārt šī nauda ir iedalīta bēgļu integrēšanai, kuri ierodas Latvijā. Tomēr, ņemot vērā faktu, ka bēgļi nemēdz uzkavēties Latvijā, jo meklē bagātākas dzīvesvietas, racionālāk būtu novirzīt iedalītos līdzekļus pastāvīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, piemēram, bezmaksas latviešu valodas kursu organizēšanai. Spriežot pēc eirokomisāres vēstules, tas ir pieļaujami.

Tomēr mani moka nelāgas aizdomas, ka Latvijas valdība to nedarīs. Līdz šim lieli naudas līdzekļi tika tērēti ierēdņu apmācību semināriem, ar tajos ietilpstošajiem ceļošanas izdevumiem un kafijas dzeršanām, tāpēc esmu uzrakstījis un nosūtījis oficiālu prasību Latvijas iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim, jo vēlos saņemt konkrētu informāciju par to, vai minētā fonda projektos tiek plānots iekļaut Latvijas nepilsoņus. Šī nepieciešamība ir acīmredzama, arī ES komisāre, kā liecina viņas atbilde, nav pret šādu iespēju, atlicis vien piespiest Latvijas politiķus un ierēdņus darīt savu darbu! Par rezultātiem ziņošu turpmāk! — pastāstīja eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins.

Comments
Share
Office