Eiroparlamentārieši aicina samazināt vīriešu un sieviešu pensiju starpību

Eiroparlamentārieši aicina samazināt vīriešu un sieviešu pensiju starpību

Lai izlīdzinātu vīriešu un sieviešu saņemtās pensijas, efektīvāk jācīnās ar dzimumu nevienlīdzību nodarbinātībā un jāmazina vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības.

2014.gadā ES vīrieši vidēji saņēma par 39,4% augstāku pensiju nekā sievietes, turklāt pēdējo piecu gadu laikā starpība pieaugusi pusē dalībvalstu. Vismazākā atšķirība – 3,7% – fiksēta Igaunijā, bet vislielākā – 48,8% – Kiprā. Latvijā vīrieši vidēji saņem par 18% lielāku pensiju nekā sievietes.

Atšķirīgās pensijas atspoguļo situāciju darba tirgū: sievietes biežāk nekā vīrieši strādā nepilnu darba laiku (32% sieviešu un tikai 8% vīriešu), saņem zemāku atalgojumu, kā arī pavada vairāk gadu ārpus darba tirgus, rūpējoties par ģimeni.

EP deputāti piedāvā virkni priekšlikumu pensiju atšķirību mazināšanai:

  • ievērot “vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu” principu un mudināt sievietes strādāt vairāk gadu ar īsākiem pārtraukumiem;
  • radīt elastīgus darba apstākļus un ieviest “aprūpes kredītus”, kas būtu paredzēti kā sievietēm, tā vīriešiem, lai kompensētu ģimenes locekļu aprūpei veltītus karjeras pārtraukumus. Šie kredīti būtu jāņem vērā, aprēķinot pensiju tiesības;
  • uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, stimulējot vīriešus doties bērna kopšanas atvaļinājumā;
  • stiprināt bērnu un senioru aprūpes pakalpojumu pieejamību;

Rezolūcija tika apstiprināta ar 433 balsīm pret 67, 175 deputātiem atturoties.

Comments
Share
Office