Eiroparlamentārieši pieprasa vairāk nākotnē vērstu investīciju trūcīgākajās ES valstīs

Eiroparlamentārieši pieprasa vairāk nākotnē vērstu investīciju trūcīgākajās ES valstīs
Ilustrāija: Pēters Šranks (www.economist.com)

EP deputāti uzskata, ka ES investīciju plānam – Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF) – vajadzētu:

  • veiksmīgāk darboties trūcīgākajos ES reģionos,
  • galveno uzmanību veltīt nākotnē vērstiem ieguldījumiem,
  • atbalstīt projektus, kas citādi nesaņemtu atbalstu.

Savā ESIF darbības vērtējumā deputāti prasa plašāku ieguldījumu ģeogrāfiskajā sadalījumā, kā arī vairāk atbalsta nelieliem uzņēmumiem un projektiem ar augstāku riska pakāpi.

EP deputātus satrauc fakts, ka 91%Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) līdzekļu nonākuši tā dēvētajās ES-15 dalībvalstīs [1], kur investīciju trūkums jau pirms tam bijis mazāk izteiks nekā vidēji ES. Viņi arī norāda uz nevienmērīgo finansējuma sadalījumu starp nozarēm: ar enerģētiku saistīti projekti saņēmuši 46% visa finansējuma, bet sociālās infrastruktūras, veselības un izglītības nozarei tikuši tikai 4%. Tāpēc deputāti aicina katrai nozarei noteikt 30% robežu.

ESIF mērķis ir novērst tirgus nepilnības un atbalstīt projektus, kurus nevarētu īstenot bez fonda atbalsta. Deputāti vēlas nodrošināt atbalstu inovatīviem projektiem.

ESIF atbalsta trūkst arī nelieliem un pārrobežu projektiem. Apkopojot vairākus nelielus projektus un sniedzot tehnisku atbalstu, būtu iespējams dažādot investīciju ģeogrāfisko un tematisko sadalījumu.

Rezolūcija tika apstiprināta ar 477 balsīm, pret – 105, 35 deputātiem atturējās.

Fakti

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds sākotnēji tika izveidots uz trīs gadiem ar mērķi ekonomikā iepludināt investīcijas vismaz 315 miljardu eiro apmērā. Eiropas Komisija ierosinājusi fonda darbību pagarināt līdz 2020.gada beigām, mobilizējot investīcijas 500 miljardu eiro apmērā.

Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins uzsvēra: “Tādas valstis kā Latvija saņem mazāk investīciju. Tam par iemeslu ir niecīgais lielo uzņēmumu skaits mūsu valstī. Tieši lielajiem uzņēmumiem ir daudz vieglāk saņemt fondu atbalstu. Tāda lietu kārtība ir jāmaina! Ir jārada taisnīgāki apstākļi mazajām valstīm!”

 

[1] ES-15 – Eiropas Savienības 15 valstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija, Zviedrija.

Comments
Share
Office