Eiroparlamentārieši piesaka karu preču “ieprogrammētajam nolietojumam”

Eiroparlamentārieši piesaka karu preču “ieprogrammētajam nolietojumam”

Eiropas Komisijai, dalībvalstīm un ražotājiem būtu jādod patērētājiem iespēja iegādāties izturīgus augstas kvalitātes produktus, kurus iespējams labot un uzlabot.

Lai to panāktu, EP deputāti nāk klajā ar priekšlikumiem programmatūras un patēriņa preču “ieprogrammētā nolietojuma” novēršanai.

Daži no priekšlikumiem:

  • Izturīgi, viegli labojami un uzlabojami produkti: katrai produktu kategorijai jau izstrādes stadijā būtu nosakāmi “minimālie izturīguma kritēriji”;
  • preces garantijas laiks jāpagarina par tādu pašu laika posmu, kādā prece ir atradusies remontā;
  • dalībvalstīm būtu jāstimulē ilglaicīgu un remontējamu produktu ražošana, tā veicinot remontēšanu un lietotu preču pārdošanu. Tādējādi tiktu radītas darbavietas un samazināts atkritumu apjoms;
  • patērētājiem būtu jādod iespēja pašiem izvēlēties remonta veicēju. Tāpēc būtu jāatturas no tehniskiem, drošības vai programmatūras risinājumiem, kas remontu ļauj veikt tikai autorizētiem uzņēmumiem;
  • tādas pamata sastāvdaļas kā nenomaināmas baterijas vai LED produktos būtu jāiebūvē tikai drošības iemeslu dēļ;
  • būtisku rezerves daļu cenai jābūt “samērojamai ar produkta veidu un derīguma laiku”;
  • noteikt ES līmeņa “ieprogrammēta nolietojuma” definīciju un izveidot sistēmu, kas spētu konstatēt ieprogrammēto nolietojumu. Ražotājiem būtu piemērojami “atbilstīgi preventīvie pasākumi”.

ES marķējums labākai patērētāju informēšanai

EP deputāti aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju ieviest brīvprātīgu Eiropas marķējumu, kas jo īpaši aptvertu produkta ilglaicību, ekodizaina raksturlielumus, uzlabojamību atbilstīgi tehnikas attīstībai un remontējamību.

EP deputāti arī iesaka izstrādāt “lietošanas ilguma skaitītāju” svarīgākajām patēriņa precēm, jo īpaši lielajai sadzīves elektrotehnikai.

Rezolūcija tika apstiprināta ar 662 balsīm pret 32, diviem deputātiem atturoties.

Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins uzsver: “Ja cilvēkiem būtu iespēja iegādāties kvalitatīvas un ilglaicīgas lietas, tad šo faktu varētu pielīdzināt iedzīvotāju algas palielināšanai. Esam nolēmuši cīnīties ar atsevišķu negodprātīgu ražotāju viltīgajām manipulācijām!”

Saskaņā ar 2014.gadā veiktu Eirobarometra aptauju 77% Eiropas patērētāju labprātāk izvēlētos remontu, ne jaunu produktu iegādi, taču izmaksu un servisa līmeņa dēļ spiesti no ieceres atteikties.

Comments
Share
Office