Eiropas profesionālā karte – EPC

Eiropas profesionālā karte – EPC

karte_latIzmantojot Eiropas profesionālās kartes (EPC) elektronisko procedūru, varat panākt, lai jūsu profesionālo kvalifikāciju atzīst citā ES valstī. Tā var vieglāk un ātrāk nokārtot kvalifikācijas atzīšanu nekā tradicionālajā procedūrā, un EPC procedūra ir pārredzamāka: jūs varat sekot līdzi sava pieteikuma virzībai internetā un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Pagaidām varat izmantot ES procedūru tikai tad, ja esat:

 • vispārējās aprūpes māsa,
 • farmaceits,
 • fizioterapeits,
 • kalnu gids,
 • nekustamā īpašuma aģents.

Citu profesiju pārstāvjiem savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai būs jāizmanto standartprocedūras. Nākotnē EPC procedūru varētu attiecināt arī uz citām profesijām.

Jūs varat izmantot EPC procedūru, ja:

 • vēlaties īslaicīgi un neregulāri praktizēt savu profesiju citā ES valstī (pagaidu mobilitāte)

Piemērs:

 • nekustamā īpašuma aģents no Beļģijas grib doties uz Ungāriju, lai palīdzētu klientam atrast dzīvokli Budapeštā.
 • kalnu gids no Vācijas vēlas pastrādāt Francijā, Šamonī, kad tur pilnā sparā rit tūrisma sezona.

VAI

 • gribat apmesties uz dzīvi citā ES valstī un tur pastāvīgi strādāt savā profesijā (EPC izpratnē to sauc par uzņēmējdarbību)

Piemērs:

 • vispārējās aprūpes māsa no Somijas vēlas kopā ar ģimeni pārcelties uz Zviedriju un tur strādāt savā profesijā.
 • Vācijā studējusi un diplomu ieguvusi poļu farmaceite tagad vēlas atgriezties Polijā un tur strādāt par farmaceiti.

⇒ EPC nav fiziska karte, ko var paņemt rokā. Tas ir elektronisks apliecinājums, ka esat nokārtojis administratīvās pārbaudes un ka valsts, kurā vēlaties strādāt, – uzņēmēja valsts – atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju (vai arī jūs atbilstat nosacījumiem, lai īslaicīgi sniegtu pakalpojumus šajā valstī).
Kad pieteikums būs apstiprināts, jūs varēsit sagatavot EPC sertifikātu PDF formātā. Tajā būs ietverts arī atsauces numurs, pēc kura jūsu potenciālie darba devēji varēs pārbaudīt jūsu EPC derīgumu tiešsaistē.

Ja īsti nav skaidrs, vai jums vajadzētu pieteikties uz EPC pagaidu mobilitātes vai uzņēmējdarbības nolūkā, varat lūgt padomu valsts iestādēs.

Ja grasāties apmesties jaunajā valstī uz ilgāku laiku (uzņēmējdarbība), pilnīgi iespējams, ka jums būs jāreģistrējas kādā profesionālajā apvienībā vai jāiztur papildu pārbaudes, iekams varēsit sākt strādāt profesijā. Varat arī pavaicāt attiecīgās valsts iestādēs, vai tas attiecas uz jūsu gadījumu.

Aiz ES robežām iegūta kvalifikācija

Ja kvalifikāciju ieguvāt ārpus ES, varat pieteikties EPC ar nosacījumu, ka:

 • jūsu kvalifikācija jau ir atzīta vienā ES valstī
 • un savu profesiju tur esat praktizējis vismaz 3 gadus pēc tās atzīšanas.

Eiropas profesionālās kartes priekšrocības

 • Jūsu izcelsmes valsts iestādes palīdzēs jums sagatavot pieteikumu un pārbaudīs, vai tas ir pareizs un aizpildīts pilnīgi. Tās arī apliecinās jūsu dokumentu autentiskumu un derīgumu.
 • Ja nākotnē vēlēsities pārcelties uz citu valsti, lai tur dzīvotu pastāvīgi vai sniegtu īslaicīgus pakalpojumus, jūsu lieta jau būs sistēmā un jums nevajadzēs vēlreiz iesniegt visus dokumentus. Tas ļaus ietaupīt laiku turpmāko pieteikumu gadījumā.
 • Ja uzņēmējas valsts atbildīgās iestādes neizskata jūsu pieteikumu noteiktajā termiņā, kvalifikācija tiks atzīta automātiski, un jūs varēsit izveidot EPC sertifikātu.

Procedūras un termiņi

Kāda ir jūsu situācija?

 1. Pagaidu mobilitāte: jūs vēlaties strādāt ārzemēs īslaicīgi un neregulāri:

Pēc pieteikuma iesniegšanas

raksts_1

*** automātiskā atzīšana.

Ja uzņēmējas valsts iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst šīs valsts standartiem, tās var pieprasīt, lai izturat zināšanu pārbaudi vai izejat adaptācijas praksi.

2. Uzņēmējdarbība (jeb pastāvīgs darbs): gribat apmesties uz dzīvi citā ES valstī un tur pastāvīgi strādāt savā profesijā.

Pēc pieteikuma iesniegšanas

raksts2

Ja uzņēmējas valsts iestādes nav pieņēmušas lēmumu juridiski noteiktajā termiņā, jūsu kvalifikācija tiks atzīta klusējot un jūs varēsit no sava konta izveidot EPC sertifikātu.

Ja iestādes noraidīs jūsu pieteikumu, tām būs jāpaskaidro šāda lēmuma iemesli un jāiepazīstina jūs ar pārsūdzības iespējām.

Cik ilgi varat izmantot Eiropas profesionālo karti (EPC)?

EPC būs spēkā:

 • uz nenoteiktu laiku, ja vēlaties apmesties jaunajā valstī uz pastāvīgu dzīvi (t.s. uzņēmējdarbības veikšanai),
 • 18 mēnešus vairumā gadījumu, kad sniedzat pakalpojumus īslaicīgi, vai 12 mēnešus profesijām, kurām ir ietekme uz sabiedrības veselību vai drošību (piemēram, dažās valstīs tas attiecas uz tādām profesijām kā fizioterapeits vai kalnu gids).

Kā pieteikties Eiropas profesionālajai kartei

Lai pieteiktos EPC, jums vispirms jāieiet EU LoginEnglish, Eiropas Komisijas autentificēšanas sistēmā. Jums būs jāizveido konts, ja tāda vēl nav.

Pēc tam dažas minūtes nāksies atvēlēt EPC profila izveidošanai, ievadot savus personas datus un kontaktinformāciju.

Kad profils būs sagatavots, varēsit izveidot pieteikumu, augšupielādēt attiecīgo dokumentu ieskenētās kopijas un iesniegt tos savas izcelsmes valsts iestādei.

⇒ Visus apliecinošos dokumentus vēlams ieskenēt un augšupielādēt katru atsevišķā failā.

Profilā jūs jebkurā brīdī drīkstat aktualizēt savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru). Kad būs iesniegts pirmais pieteikums, personas datus (tādus kā personas apliecības vai pases numurs, uzvārds vai pilsonība, kas parādās sertifikātā) pats vairs nevarēsit atjaunināt, bet to varēs izdarīt iestāde, kas izskata jūsu lietu.

⇒ Par katru iesniegto pieteikumu no jums samaksu var prasīt gan jūsu izcelsmes valsts, gan uzņēmējas valsts iestādes, kas pārbaudīs jūsu lietu. Tādā gadījumā no abām saņemsit atsevišķus rēķinus. Iestādes var arī lūgt, lai iesniedzat apliecinātas dokumentu kopijas, ja tās nevarēs pārbaudīt jūsu dokumentu derīgumu.

Pārbaudiet, kādi dokumenti jums ir vajadzīgi un kāda ir maksa

⇒ Ja modelēšanas rīks jums nepiedāvā konkrētas iespējas, tas nozīmē, ka attiecīgās valstis vēl nav sniegušas attiecīgo informāciju. Taču jums ir pieejama EPC procedūra, un jūs varat iesniegt pieteikumu – iestādes jūs informēs par prasītajiem dokumentiem un samaksu.

⇒ SITUĀCIJAS MODELĒŠANAS RĪKS ⇐.

Ļaujiet darba devējiem pārbaudīt jūsu EPC derīgumu

Darba devēji, profesionālās organizācijas vai citas ieinteresētās personas var tiešsaistē pārbaudīt jūsu EPC derīgumu, ievadot sertifikāta atsauces numuru.

Lai pārbaudītu jūsu EPC, viņiem būs nepieciešami arī personas identifikācijas dati (personas apliecības vai pases numurs), ko iesniedzāt reizē ar pieteikumu.

⇒ PĀRBAUDĪT EPC DERĪGUMU⇐.

 

 

Comments
Share
Office