ES daudzgadu budžets gatavs jaunai realitātei

ES daudzgadu budžets gatavs jaunai realitātei

Pirmo reizi Eiropas Parlaments balsos par grozījumiem, kas ļaus ES budžetu pielāgot strauji mainīgajai realitātei. Eirodeputāti vēlas elastīgāku pieeju līdzekļu izmantošanai, it īpaši ārkārtas gadījumos.

Lai ES varētu pildīt solīto, svarīga ir nauda. Daudzgadu finanšu shēma jeb DFS ir savienības septiņu gadu budžets. Visas 28 dalībvalstis iegulda kopējā katlā, kas veido aptuveni 1 % bloka iekšzemes kopprodukta.

Nauda tiek novirzīta ES politikas jomām, no izaugsmes līdz globālai rīcībai, un daļa tiek atlikta neparedzētiem gadījumiem. Shēma arī garantē to, ka ES netērē vairāk, nekā tā saņem, un pieturas pie plāna.

Bet septiņi gadi ir ilgs laiks. Laiki mainās. Eiropas Parlamentā šogad paredzēts nebijis balsojums par DFS grozījumiem, kas padarīs budžetu elastīgāku un atvērtu izmaiņām.

Isabelle Thomas (S&D, Francija):Pastāv neatbilstība starp bieži minētām jomām, piemēram, migrāciju, drošību, investīcijām, jaunatni, un ļoti mazo budžetu.”

Vairāk naudas tiks novirzīts migrācijas, drošības un ārējās robežkontroles risināšanai, izaugsmes veicināšanai un darbvietu radīšanai, un budžets būs pietiekami elastīgs līdzekļu atrašanai ārkārtas gadījumos.

Jan Olbrycht (Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa – Polija): “Runa ir par normālu dzīvi. Ja mums ir labāk aizsargātas robežas, vai tas ir svarīgi konkrētai personai? Pilnīgi noteikti. Personu dzīve būs drošāka un labāka, tāpēc tas ir pilsoņu labā.”

Kāds ir Eiropas Parlamenta uzstādījums? Ja ES vēlas darīt vairāk, nepieciešams lielāks katls.

Comments
Share
Office