“Erasmus+” programma ir domāta ne tikai studentiem

“Erasmus+” programma ir domāta ne tikai studentiem

Izglītība, apmācība, jaunatne un sports – ES domā par visām šīm jomām. Erasmus programma atbalsta jauniešu mobilitāti kopš 1987. gada. Vairāk nekā 3 miljoni studentu Erasmus ietvaros ir studējuši citā Eiropas valstī. ES programmas uzlabotā versija, kuru pieņēmis Eiropas Parlaments, 2014.–2020. gadam ir Erasmus+. 14,7 miljardi eiro vairāk nekā četriem miljoniem eiropiešu nodrošinās iespējas studēt, mācīties, gūt pieredzi un darīt brīvprātīgo darbu ārvalstīs. Tie ir vairāk nekā divi miljardi eiro gadā, no kuriem lielākā daļa tiek novirzīta izglītībai un stažēšanās iespējām, viena desmitdaļa paredzēta jauniešiem, un gandrīz divi procenti – sportam. Vairāk uzmanības tiks pievērsts jauniešu darba izredžu uzlabošanai un jauniešu bezdarba novēršanai. Piecus gadus pēc diploma saņemšanas jauniešu, kas studējuši vai stažējušies ārvalstīs, bezdarba līmenis ir par 23 % zemāks nekā jauniešiem, kuri nav izmantojuši šo iespēju. Bet kurš var izmantot šīs mobilitātes apmaiņas programmas? Līdz pat 2 miljoniem augstskolu studentu, tostarp 450 000 stažieru. Studenti, kuri vēlas arodmācības, un mācekļi – līdz 650 000 piešķīrumu. Brīvprātīgajiem un jaunatnes darbiniekiem – aptuveni 500 000 jauniešu. Un skolotājiem, darbaudzinātājiem un personālam – 800 000 cilvēku.

Comments
Share
Office

Leave a reply