ES Sociālais pīlārs kā atbalsts Latvijai

ES Sociālais pīlārs kā atbalsts Latvijai

Novembrī Sociālajā samitā Gēteborgā Eirokomisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja par ES Sociālā pīlāra izveidi, kas sniegs jaunas sociālās tiesības Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Papētīsim, kā šie notikumi ietekmēs Latvijas iedzīvotājus.

Kāpēc šis notikums ir svarīgs? Eiropas Savienība ir kompromisu produkts. ES bloka valstu vadītāji, pirms līgumu parakstīšanas un kārtējo pilnvaru nodošanas Briselei, ķildojas līdz aizsmakumam, ko viņi ļauj deleģēt Briselei, un ko neļauj. Sociālās politikas jomā Eiropas Savienībā ir ievērojams nevienmērīgums: no zviedru sociālisma līdz īru kapitālismam. Katrs uzskata savu modeli par labāko un pareizāko, un nevēlas lai kāds diktē noteikumus. Tāpēc ilgu laiku valstis nevarēja nonākt pie kopsaucēja sociālajā jomā.

Galu galā Eiropas Savienība sāka atgādināt cilvēku, kuram, tēlaini runājot, viena roka ir stipra un uztrenēta, bet otra vārga un sačākstējusi. Stiprā ir kopējais tirgus un darbaspēka pārvietošanās brīvība, bet nevarīgā – kopējā sociālā politika. Tādam nesamērīgumam ir sekas, kuras izjūtam arī Latvijā. Kopš Latvijas iestāšanās ES, vairāk nekā ceturtā daļa miljona iedzīvotāju ir aizbraukuši dzīvot citur.

Palikušie izjūt sekas uz savas ādas. Piemēram, nesen municipālais uzņēmums “Rīgas ūdens” pamatoja tarifu paaugstināšanu ar to, ka ūdens patēriņš Rīgā 4 gadu laikā ir samazinājies par 13%. Lielā mērā tas ir noticis aizbraukušo iedzīvotāju dēļ, jo viņi vairs nelietošeit ūdeni. Rezultātā palikušajiem ir vairāk jāmaksā, lai uzturētu sistēmu, un tas rezultējas izcenojumu paaugstināšanā. Sanāk apburtais loks: jo vairāk cilvēku aizbrauc, jo mazāk perspektīvu palikušajiem un lielāks nodokļu slogs, kas stimulē ļaužu aizbraukšanu.

Vāja sociālā aizsardzība spēlē šajā ciklā svarīgu lomu. Bagātās valstis burtiski izsūc ģimenes ar bērniem no trūcīgajām valstīm, pretī dodot stabilas sociālās garantijas un lielas algas. Ja atsevišķās valstīs ģimenes var dzīvot uz pabalstiem, tad Latvijā par 11-34 eiro nevienu nepabarosi. Vecāki izvēlas aizbraukt, strādāt un maksāt nodokļus citur, bet viņu bērni veidos bagātāko valstu nākotni. Tas notiek uz trūcīgo valstu rēķina.

Stabilu sociālo sistēmu raksturo ne tikai tas, ka tā spēj nodrošināt augstu dzīves līmeni, bet gan cilvēka pārliecība, ka grūtā brīdī valsts nepametīs viņu likteņa varā un nemēģinās atkratīties ar formālu palīdzību. Tieši tādas apziņas trūkst mūsu iedzīvotājiem.

Ja valsts nav spējīga saviem spēkiem sakārtot sociālās politikas jomu, ir jāiejaucas Eiropas Savienībai. Pretējā gadījumā ES noslāņosies valstīs, kurām ir nākotne un tajās, kam ir tikai pagātne.

ES Sociālais pīlārs uzstāda sekojošus mērķus: vienādu iespēju radīšana darba tirgū, godīgi noteikumi darba vietā un sociālā aizsardzība. Pīlārs tiks realizēts caur Eiropas likumiem, kurus nacionālās valdības nevarēs ignorēt, caur kontroli un rekomendācijām, kā arī piesaistot sociālo programmu līdzekļus.

ES bloka valstīs plānots centralizēti kontrolēt vairākus sociālos rādītājus. Piemēram, bērnu skaitu, kuri pamet mācības. Pametot šo problēmu novārtā, šos bērnus sagaida nelabvēlīga dzīve. Latvijā ir 10,5% jaunu cilvēku (15 – 24 g.v.), kurus sagaida tāda nākotne.

Kā būtu jāstrādā Sociālajam pīlāram minētajā situācijā? Ja nelabvēlīgie radītāji ir augsti, tad Eiropas Komisija izstrādās ieteikumus un liks noteiktā laika periodā labot situāciju. Nacionālās valsts vadībai būs jāveic vairāki pasākumi: jāmaina likumi, jāuzlabo insitūciju darbs, jāizstrādā speciālas programmas, jāiedala papildus budžeta līdzekļi un jāpiesaista Eiropas fondu nauda.

Ja nacionālo valstu vadība mēģinās ignorēt EK ieteikumus, to sagaida publiska atskaite Eirokomisijas priekšā un īpašas debates Eiropas Parlamentā. Tas pievērsīs vēlētāju uzmanību valsts politiskās vadības nespējai nodrošināt rezultātu.

Sociālais pīlārs šobrīd vēl ir jāstiprina. Vairākas ES valstu labējās valdības mēģinās darīt visu iespējamo, lai Sociālo pīlāru diskreditētu. Taču mēs – sociāldemokrāti – kā Sociālā pīlāra iniciatori cīnīsimies, lai tas tiktu piepildīts ar konkrētu saturu, kurš uzlabos ļaužu dzīvi arī Latvijā.

Comments
Share
Office