HIV, tuberkuloze, C hepatīts – EP priekšlikumi cīņai ar infekcijas slimībām

HIV, tuberkuloze, C hepatīts – EP priekšlikumi cīņai ar infekcijas slimībām

EP deputāti trešdien aicināja Eiropas Komisiju izstrādāt ilglaicīgas rīcības programmas ar HIV/AIDS, tuberkulozi un vīrushepatītu saistītu jautājumu risināšanai.

Deputāti rosina ieviest saskaņotas infekciju uzraudzības programmas, lai laikus atklātu slimību uzliesmojumus, novērtētu izplatības tendences, palīdzētu aplēst slimību radīto slogu un “reālā laikā” efektīvi noteiktu diagnozes, ārstēšanas un aprūpes sekmīgumu.

Tā kā pret HIV sabiedrībā valda vislielākie aizspriedumi, deputāti aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt novatorisku ārstēšanas veidu vieglāku pieejamību arī vismazāk aizsargātajām grupām. Tāpat nepieciešams cīnīties pret aizspriedumiem, ko cilvēki saista ar HIV infekciju. Lai nodrošinātu agrīnu diagnosticēšanu, deputāti mudina dalībvalstis nodrošināt bezmaksas HIV testu pieejamību.

Tuberkuloze ir galvenais ar HIV inficēto cilvēku nāves iemesls, un globalizētā pasaulē, kurā iedzīvotāji aizvien vairāk pārvietojas, tā kļuvusi par nopietnu pārrobežu veselības draudu, uzsver deputāti. 2014.gadā pasaulē trešo gadu pēc kārtas pieauga ar tuberkulozi inficēto cilvēku skaits.

Deputāti uzsver nepieciešamību cīnīties ar rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un aicina dalībvalstis sadarboties, lai kopīgi iedibinātu pārrobežu pasākumus tuberkulozes izplatības mazināšanai.

Vairāk nekā 90% pacientu, saslimstot ar C hepatītu, nav nekādu simptomu, un dalībvalstīs nav standartizēta protokola C hepatīta skrīningam. EP deputāti norāda, ka inficēto cilvēku skaits varētu būt lielāks par līdzšinējām aplēsēm. Viņi aicina Komisiju īstenot plānu, kas standartizētu skrīninga, testēšanas un ārstēšanas protokolus, lai līdz 2030.gadam ES izskaustu C hepatītu.

Rezolūcija tika apstiprināta, balsojot ar paceltu roku (t.i., neveicot precīzu balsu skaitīšanu).

Fakti

  • gadā 31 ES/Eiropas Ekonomikas zonas valstī tika atklāti gandrīz 30 000 jaunu HIV inficēšanās gadījumu;
  • Tiek lēsts, ka apmēram 120 000 cilvēku Eiropā sirgst ar multirezistento tuberkulozi;
  • C hepatīts ir viens no galvenajiem sabiedrības veselības draudiem visā pasaulē;
  • Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem katrs septītais ar HIV inficētais cilvēks nenojauš par infekciju;
  • Vidējais laiks starp inficēšanos ar HIV un diagnozes noteikšanu ir četri gadi;
  • No 10 miljoniem nāves gadījumu, kas laikposmā līdz 2050. gadam katru gadu varētu būt saistīti ar rezistenci pret zālēm, aptuveni ceturto daļu izraisīs pret zālēm rezistenti tuberkulozes celmi.
Comments
Share
Office