Jauni noteikumi pasažieru kuģiem

Jauni noteikumi pasažieru kuģiem

Katru gadu ES ostas apkalpo vairāk nekā 400 miljonus personu. Pašreizējie likumi nosaka augstus drošības standartus, bet negadījumi mēdz notikt. Kaut gan tie notiek ļoti reti, gadu gaitā kruīza kuģu un prāmju negadījumi ir izraisījuši simtiem nāvju gan Baltijas jūrā, gan Vidusjūrā, gan arī Ziemeļu jūrā. Dažos gadījumos meklēšanas un glābšanas darbus kavēja neprecīzi vai nepilnīgi pasažieru saraksti. Jaunie ES noteikumi nosaka, ka 15 minūšu laikā pēc kuģa atiešanas pasažieru dati digitāli jāaizsūta valsts iestādēm. Šie dati ietver valsts piederību, mobilā tālruņa numuru, kontaktpersonu ārkārtas gadījumos un informāciju par īpašām vajadzībām. Papildus ir atjaunināti kuģu būvēšanas, ugunsdrošības un stabilitātes tehniskie standarti. Visu gadu ir jāveic obligātas pārbaudes. Jau šobrīd spēkā ir stingri noteikumi attiecībā uz pasažieru kuģu būvēšanu, pārbaudēm un drošības procedūrām. Šie noteikumi tiks attiecināti arī uz citiem kuģu veidiem. Turklāt noteikumi tiek pielāgoti straujajai attīstībai kuģu projektēšanas un ekspluatācijas jomā, kā arī nozares tehnoloģijām.

Comments
Share
Office