Jūsu ES pilsoņa tiesības

Jūsu ES pilsoņa tiesības

ES valstu pavalstnieki automātiski ir ES pilsoņi. ES pilsonība sniedz daudzas priekšrocības, piemēram, tiesības pārvietoties un dzīvot jebkurā ES vietā, bet ir spēkā noteikti nosacījumi. Tas nozīmē, ka jūsu mājas var atrasties jebkur ES. Jūs varat uzturēties jebkurā ES valstī uz laiku līdz trim mēnešiem. Jums nepieciešama tikai derīga ID karte vai pase. Ja izlemsiet apmesties uz dzīvi uz vairāk nekā trim mēnešiem, jums vajadzēs tikai reģistrēties kā rezidentam. Reģistrācijas prasības atšķiras atkarībā no valsts un uzturēšanās iemesliem. Ja esat strādnieks, uzreiz pēc nodarbinātības apliecinājuma saņemšanas jums ir tiesības uzturēties, cik vien ilgi vēlaties. Ja esat darba meklētājs, varat citā ES valstī dzīvot līdz sešiem mēnešiem. Pensionāriem ir tiesības dzīvot jebkurā ES valstī. Jums nepieciešama tikai veselības apdrošināšana un apliecinājums, ka jums pietiek līdzekļu sevis uzturēšanai. Arī studentiem ir spēkā tādi paši nosacījumi, ja viņi ir iestājušies akreditētā skolā vai universitātē. Jūsu ES pilsonība sniedz papildu tiesības. Tas nozīmē, ka mājvietā citā ES valstī jums var piebiedroties jūsu ģimene, un jums ir tiesības vēlēt un arī kandidēt vietējās un Eiropas vēlēšanās. Kad legāli esat uzturējies citā ES valstī piecus gadus, jūs varat pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujai. Jūs jebkurā ES vietā varat justies kā mājās.

Comments
Share
Office