17:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

18:00 – 19:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

18:00 – 19:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

18:00 – 19:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

8:30 – 16:00 – plenārsēde