16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

19:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

20:00 – 21:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

15:15 – 17:00 – Latvijas un Igaunijas nepilsoņu balss tiesībām veltīta sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – ES un Dienvidkaukāza sadarbības delegācijas sēde

14:45 – 17:30 – ES un Dienvidkaukāza sadarbības delegācijas sēde

09:45 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

15:00 – 22:00 – plenārsēde

09:00 – 12:00 – plenārsēde

14:30 – 17:30 – ES parlamentārās sadarbības ar Kazahstānu, Kirgīziju, Uzbekistānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju komitejas delegācijas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

14:30 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

18:00 – 19:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

09:00 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

09:00 – 12:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

18:00 – 19:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

9:30 – 18:00 – tikšanās ar jauniešiem – foruma dalībniekiem.

15:00 – 20:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

18:00 – 19:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

14:00 – 16:30 – parlamentārās asamblejas “EURONEST” sēde

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde
17:00 – 23:00 – plenārsēde
19:30 – 21:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde
18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde
18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

10:30 – 11:30 – EP sadarbības ar Baltkrieviju komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

14:30 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

15:30 – 18:30 -Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

15:30 – 17:30 -Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

15:00 – 20:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

16:00 – 19:30 – parlamentārās asamblejas “Euronest” sēde

18:00 – 19:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:30 – 12:30 – parlamentārās asamblejas “Euronest” sēde

9:30 – 13:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:30 – 10:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

12:00 – Andreja Mamikina preses konference Rīgā, Rūpniecības ielā 9 (pagrabstāvā)

16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

19:30 – 22:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 23:00 – plenārsēde

18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

15:00 – 18:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 -Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

14:30 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

14:30 – 18:00 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 -Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde