16:00 – 17:00 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

17:00 – 23:00 – plenārsēde

19:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

20:00 – 21:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 21:00 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

9:00 – 21:00 – plenārsēde

18:30 – 20:30 – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu alianses grupas sēde

9:00 – 16:00 – plenārsēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

9:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas sēde

15:15 – 17:00 – Latvijas un Igaunijas nepilsoņu balss tiesībām veltīta sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

15:00 – 18:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas sēde

09:00 – 12:30 – ES un Dienvidkaukāza sadarbības delegācijas sēde

14:45 – 17:30 – ES un Dienvidkaukāza sadarbības delegācijas sēde