Latvija varēs saņemt daktiloskopijas un DNS datus no citiem ES drošības dienestiem

Latvija varēs saņemt daktiloskopijas un DNS datus no citiem ES drošības dienestiem

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir nobalsojusi par vairākiem likumprojektiem, kuri iespaido Latvijas dalību daktiloskopijas un DNS informācijas apmaiņu ar citām Eiropas Savienības valstīm.

Tāda veida apmaiņa starp dažādu valstu drošības dienestiem īpaši aktuāla ir kļuvusi pēc vairākiem teroraktiem Eiropas Savienības teritorijā. Lai  Latvija arī turpmāk varētu saņemt ziņas, bija jāiziet pārbaude, kuras rezultātā tika noskaidrots – cik lielā mērā personas dati ir aizsargāti. Tieši neuzticēšanās datu uzglabāšanai un aizsarzībai bija galvenais iemesls apmaiņas procesam.

Pēc speciālistu veiktās pārbaudes, mūsu valsts ir atzīta par drošu datu glabātāju. Tomēr galavārds pieder Eiroparlamentam.

Eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins, kas ir ēnu ziņotājs visos 3 likumprojektos, uzskata: “Lai ES likumsargi varētu veiksmīgi cīnīties pret terorismu un organizēto noziedzību, ir jānodrošina datu apmaiņa specdienestu starpā. Par to, cik svarīgi ir sakārtot sadarbību šajā sfērā, mēs varējām pārliecināties Parīzes un Briseles teroraktos. Drošības dienestiem nav negausīgi jāpatur sava informācija slepenībā, tā ir jādara zināma kolēģiem, tā veicinot efektīvāku mijiedarbību. No otras puses, ir jāparūpējās, lai personas dati neaizplūst caur sistēmas “caurumiem”. Lai izvērtētu visus drošības aspektus, ir jāveic profesionāla pārbaude. Tieši tas arī tika izdarīts. Pēc minēto likumprojektu apstirpināšanas, Latvijas likumsargi varēs arī turpmāk saņemt citu ES dalībvalstu drošības dienestu datus.”

Lai gan atbildīgā komisija ir apstiprinājusi likumprojektus, tiem vēl ir jāsaņem Eiroparlamenta atbalsts aprīļa sesijā.

Comments
Share
Office