Latvijas valdību inovatīvie brīnumi. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Latvijas valdību inovatīvie brīnumi. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Valdība ir apstiprināta. Tagad sāksies jauna dzīve. Valdības deklarācija atkal jau ir pilna ar inovāciju, digitālās ekonomikas un citu modernu padarīšanu solījumiem. To visu mēs jau redzējām iepriekšējo valdību deklarācijās.

Tagad īsi par līdzšinējo pūļu rezultātiem. Aģentūra EUROSTAT publicējusi datus [1] par atvēlēto finansējumu pētniecībai un tehnoloģiskajai attīstībai ES dalībvalstīs. Apkopotā informācija liecina par to, ka Latvija un Rumānija dala pēdējo vietu šajā jomā. Mūsu valsts iegulda vien pusprocentu no IKP pētniecībā un tehnoloģiskajā attīstībā. Tas ir mazāk kā pirms 10 gadiem. Vidēji Savienībā šiem mērķiem tiek atvēlēti vairāk kā 2%, bet Igaunijā šīs rādītājs paaudzies līdz 1,3% no IKP.

Latvijas premjeru stāsti par to, ka jārada gudra ekonomika, kura sniegs augstu pievienoto vērtību un rezultēsies ienākumos un Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumos, pazuda smiltīs.

Nav nekāds brīnums! Kā lai sasniedz tādus mērķus bez naudas ieguldīšanas? Tas būtu tāpat kā vārīt vistas zupu bez vistas.

Varbūt grūti atrast naudu? Tomēr kaut kādā veidā kļuva iespējams 2 gadu laikā palielināt militāros izdevumus līdz 2% no IKP. Tas nozīmē, ja ļoti gribas, tad resursus atrast var. 10 gadu laikā vēlme palielināt izdevumus tehnoloģiju attīstībai un pētījumiem Latvijas valdošajiem politiķiem tā arī neparādījās.

Iespējams, te arī slēpjas viņu galvenais inovatīvais noslēpums: neko neieguldīt un rezultāts negaidīti radīsies pats no sevis?! Piemēram, no naktsskapīša vai mūsdienīgāk – no digitālā mākoņa.

Tomēr arī XXI gadsimtā brīnumi nenotiek. Lai uzvārītu vistas zupu, tajā ir jāliek iekšā vista, bet lai dabūtu inovatīvu ekonomiku, ir ilglaicīgi un daudz jāiegulda pētniecībā un tehnoloģiskajā attīstībā.

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1

Comments
Share
Office