Līdz 31. augustam notiek Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 32 profesijās

Līdz 31. augustam notiek Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 32 profesijās

Kā ziņo Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz 31. augustam turpinās pieteikšanās programmā Jauniešu garantija, kuras dalībnieki iegūs profesiju 1 gada laikā. Jaunie cilvēkiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā, tiks piedāvāta iespēja mācīties bez maksas. Mācību laikā būs pieejama apmaksāta kopmītne un mācību līdzekļi, būs iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Mācību noslēgumā varēs dodies 15 nedēļu garā kvalifikācijas praksē un kārtot kvalifikācijas eksāmenu.

Uzņemšanas noteikumi:

Ja tu:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

 • 1 gada izglītības programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (2.PKL/3.LKI)) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases).

Kur jāpiesakās mācībām?

 • Izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē. Profesiju un izglītības iestāžu saraksts tiks atjaunots. Seko informācijai!

Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta darbiniekiem, tālrunis: 67854764.

Kādus labumus vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • varēsi dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • apmaksās ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
 • apmaksās civiltiesisko apdrošināšanu,
 • nodrošinās obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

⇒Profesiju saraksts⇐

 

Comments
Share
Office