Mamikins: “Mēs kļūstam liecinieki tam, kā Eiropas Parlaments ieņem visnotaļ striktu pozīciju nacionālo minoritāšu jautājumā”

Mamikins: “Mēs kļūstam liecinieki tam, kā Eiropas Parlaments ieņem visnotaļ striktu pozīciju nacionālo minoritāšu jautājumā”

“Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jānodrošina nacionālo minoritāšu tiesības runāt dzimtajā valodā un jāaizstāv valodu daudzveidība ES iekšienē!” minēts Ziņojumā “Par situāciju fundamentālo cilvēktiesību jomā Eiropas Savienībā”, kurš tiks apspriests EP plenārsēdē pirmdien, 12. decembrī.

Ziņojums, kas tika izstrādāts pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas, izskata dažādu Eiropas Savienības iedzīvotāju grupu tiesību jomas stāvokli. Sadaļā, kas veltīta nacionālajām minoritātēm, EP atzīst par esošiem diskriminējošus faktus attiecībā pret nacionālajām minoritātēm ES teritorijā. Tiek piedāvāti risinājumi: vienotu minimālās aizsardzības standartu ieviešana minoritāšu tiesību jomā, kā arī iecietības un kultūru daudzveidības ideju ietveršana izglītības programmā. 

Eiropas Parlaments akcentē, ka nacionālajām minoritātēm ir īpašas vajadzības, viņu tiesiskā līdzvērtība ir jānodrošina visās ekonomiskās, politiskās, sociālās un kultūras dzīves sfērās. Eiropas Parlaments uzsver nepieciešamību cienīt fundamentālās tiesības un cilvēka brīvu gribu piederēt nacionālajai minoritātei.

Eiroparlaments pauž bažas par mēģinājumiem ierobežot minoritāšu piekļuvi tiesību aizsardzībai, izglītībai, medicīnai, sabiedriskā sektora pakalpojumiem, un aicina ES dalībvalstis novērst finanšu un administratīvās barjeras, kuras varētu  traucēt lingvistiskajai daudzveidībai Eiropas un nacionālajā līmenī.

Eiropas Parlaments aicina ES dalībvalstis nodrošināt nacionālajām minoritātēm tiesības izmantot dzimto valodu, un lūdz Eirokomisiju aktīvi virzīt apmācīšanu un reģionālo valodu lietošanu kā līdzekli valodas diskriminācijas novēršanai Eiropas Savienībā.

“Mēs kļūstam liecinieki tam, kā Eiropas Parlaments ieņem visnotaļ striktu pozīciju nacionālo minoritāšu jautājumā. Ļoti svarīgi, ka jaunajā Ziņojumā Eiropas Parlaments aicina Fundamentālo tiesību aģentūru turpināt nacionālo minoritāšu tiesību diskriminācijas gadījumu monitorēšanu ES dalībvalstīs. Līdz šim pastiprinātai kontrolei tika pakļautas tikai tās valstis, kas gatavojās iestāties Eiropas Savienībā. Šodien noteikumi mainās, ES vēlas ieviest efektīvu kontroles mehānismu esošajām dalībvalstīm,” uzsvēra Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins (EP Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, S&D)

Comments
Share
Office

Leave a reply