Nepilsoņiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību

Nepilsoņiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību

“Latvijas Ārlietu ministrijai ir jāseko tam, lai jaunā ES – ASV vienošanās par personas datu aizsardzību nepārkāptu nepilsoņu tiesības,” savā uzsaukumā pauž Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins (Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa, S&D).

Ceturtdien, 1. decembrī Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu atbalstīja Vienošanās tekstu starp ES – ASV par pesonas datu aizsardzību kriminālnoziegumu novēršanā, izmeklēšanā un atklāšanā, un soda mēra piemērošanā.

Vienošanās mērķis: nodrošināt personas pamata tiesību un brīvības aizsardzību, apstrādājot personas datus gadījumos, kad notiek informācijas apmaiņa starp kompetentām ASV un ES dalībvalstu iestādēm.

Līdz šim Eiropas Savienībā un ASV tika piemēroti dažādi ārzemju personas datu nodošanas drošības aizsardzības standarti. Praksē tas nozīmē, ka Eiropā ar informāciju par ārzemju personām apietas delikātāk nekā tas notiek ASV.  Piemēram, amerikāņiem Eiropā ir tiesības labot un precizēt datus par bijušo kriminālatbildību, savukārt eiropiešiem ASV teritorijā šādu tiesību nav.

Jaunā vienošanās paredz samazināt tiesību jomas atšķirības, paaugstinot eiropiešu aizsardzības līmeni. Vienošanās garantē ASV un ES pilsoņiem vienādas tiesības apstrīdēt tiesā ārzemju specdienestu atteikumu labot informāciju personas profilā vai pretlikumīgu jūtīgu faktu izplatīšanu.

Tomēr, kā pasvītroja eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins, jaunais līgums attiecas tikai uz ASV un ES dalībvalstu pilsoņiem. Šis fakts izraisa bažas Latvijas nepilsoņu tiesību aizsardzības kontekstā.  Mamikins aicina Latvijas Ārlietu ministriju pārliecināties par to, lai realizējot starptautisko ES – ASV Vienošanos, tiktu vienādi ievērotas visu Latvijas iedzīvotāju intereses.

“Tas ir vēl viens apstiprinājums tam, ka Latvijas nepilsoņu isntitūta problēma ir pretrunā mūsdienu standartiem un traucē cilvēka pamata tiesību nodrošināšanu, tostarp personas datu aizsardzību,” uzsvēra A.Mamikins.

Vienošanās tekstu izstrādāja Eirokomisija un ASV Tieslietu ministrija. Dokumenta parakstīšana notika šā gada jūnijā. Lai dokuments stātos spēkā, nepieciešams Eiroparlamenta apstiprinājums. Eiroparlamentam nebija tiesību labot līguma saturu. Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins balsoja “pret” Rezolūcijas pieņemšanu.

 

Eiropas Parlamenta Andreja Mamikina birojs.

 

 

Comments
Share
Office

Leave a reply