Mazāk naudas Austrumeiropai. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Mazāk naudas Austrumeiropai. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Maija sākumā Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers iepazīstināja Eiropas Parlamentu ar budžeta projektu 2021.-2028. gadam. Galvenais jaunums: izlīdzināšanas programmām trūcīgajos reģionos tiks novirzīts mazāk naudas. Latviju tas ietekmēs tiešā veidā, jo katrs astotais eiro mūsu valsts budžetā ir eirofondu palīdzība.

Tekošā posma budžetā – 2014. – 2020. gadam – trūcīgajiem reģioniem iedalīti 450 miljardi eiro, bet nākamā posma budžetā – 442 miljardi. No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka starpība nav liela. Bet! Velns slēpjas detaļās. Patiesais samazinājums ir paslēpts. Ja paskatās uz jaunā budžeta projektu neņemot vērā inflāciju, saskaņā ar 2018. gada cenām, kopējais skaitlis sanāk 392 miljardi eiro. Tas ir par 13% mazāk nekā trūcīgie reģioni saņem esošā budžeta ietvaros. Turklāt par 4-5% saruks arī subsīdijas Latvijas lauksaimniekiem.

Budžeta samazināšanai ir 2 iemesli: Brexit un jaunu prioritāšu izvirzīšana Eiropas Savienībā. Vairāk naudas saņems: Erasmus+, pētījumu un inovāciju nozare, militārā un drošības joma, migrācija un ar apkārtējo vidi saistītie projekti.

Austrumeiropas līderi jau sākuši protestēt pret jaunā budžeta projektu. Protesti šeit nepalīdzēs. Nevar piespiest valstis-donorus dot vairāk naudas, jo lēmumus par Eiropas Savienības budžetu pieņem valstis-donori, nevis valstis, kas saņem palīdzību. Pēdējo dažu gadu laikā Austrumeiropas līderu izaicinošā uzvedība un atklāta nacionālisma demonstrēšana ir aizskārusi labdarus. Mums Latvijā šādas izpausmes nevienu nepārsteidz, bet Rietumu līderus austrumeiropiešu uzskati un bezkaunība šokēja.

Dzīvot uz sava rēķina Austrumeiropai neizdodas. Eirofondu līdzekļi austrumeiropiešiem dod 2-6% IKP pieauguma katru gadu. Latvijā eirofondi pārklāj 70% visu publisko investīciju. Ja šīs palīdzības vairs nebūs, Latvijas ekonomikas pašpieaugums būs līdzvērtīgs aptuveni nullei.

Nobeidzot, atgādināšu: ja tevi uztur attāli radi, un tu nevis palīdzi viņiem, bet izrunājies un rīkojies bezkaunīgi, nebrīnies, ja viņu palīdzības apjoms pakāpeniski saruks. Brīvajiem un neatkarīgajiem ir jādzīvo par saviem līdzekļiem, nevis jādiedelē.

Comments
Share
Office