Palīdzība bērniem. Lecam pāri Latvijas valdībai. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Palīdzība bērniem. Lecam pāri Latvijas valdībai. Andreja Mamikina nedēļas komentārs
foto: Oxfordmartin

Eiropas Savienībai bieži vien pārmet neiejaukšanos nacionālo valstu sociālo jautājumu sfērā. Daļēji kritiku var uzskatīt par pamatotu. Neskatoties uz to, ka valstis nav deleģējušas ES tādas pilnvaras, paturot šos jautājumus savā pārziņā, Eiropas Savienībai ir iespēja piedalīties svarīgu sociālo jautājumu risināšanā ar īpašu Eiropas Sociālā fonda programmu starpniecību.

Lai vairotu nabadzīgo ģimeņu bērnu veiksmes iespējas, tiem jāpalīdz iegūt izglītība, profesija, sociālais atbalsts. Sabiedrībai tāds ieguldījums atmaksāsies. Izglītots, realizējies cilvēks nekļūs sabiedrībai par nastu, sniegs savu ieguldījumu tās attīstībā, maksās nodokļus, audzēs bērnus, kuri nedzīvos nabadzībā. Lai to sasniegtu, nepieciešamas īpašas programmas un nauda.

Kā pozitīvu pieredzi minēšu programmu “Jauniešu garantija”. Mūsu Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupa ir pasludinājusi to par savu prioritāti. Mūsu darbs rezultējās reālā finansējumā. Latvija šīs programmas ietvaros saņēma 36 miljonus eiro.

Uzskaitīšu “Jauniešu garantijas” starpposma rezultātus:

  • 6500 jaunu cilvēku bezmaksas saņēmuši profesionālo izglītību;
  • gandrīz 1500 jauniešu izmantojuši pirmās subsidētās darba vietas iespēju;
  • 500 nepilngadīgo ieslodzīto ieguvuši profesiju un izglītību.

Tas ir reāls piemērs tam, kā Eiropas politika var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi.

Nākamā iniciatīva, kuru plānojam nodrošināt ir “Bērnu garantija”. Tās mērķis ir sniegt bērniem no nabadzīgajām ģimenēm atbalstu sociālajā dzīvē, izglītībā un medicīnā. Latvijā nabadzības un bērnu atstumtības radītāji ir visaugstākie Eiropas Savienībā. Kopumā 12% bērnu mūsu valstī dzīvo smagos materiālos apstākļos.

Mūsu mērķis, tāpat kā programmas “Jauniešu garantija” gadījumā, rīkoties, negaidot kamēr mūsu valdības pamodīsies. Mēs pieprasām iedalīt šai programmai no ES budžeta gandrīz 6 miljardus eiro. Latvija var saņemt desmitiem miljonu eiro. Pirmā uzvara jau ir panākta! Šonedēļ “Bērnu garantija” ir iekļauta Eiropas Sociālā fonda 2021.-2028. gada plānojumā, un tuvākajā laikā gaidāms izšķirošais Eiropas Parlamenta balsojums. Ja finansējums tiks apstiprināts, latviešu bērni drīzumā iegūs ievērojamu atbalstu.

Comments
Share
Office