Par mazākumtautību tiesībām. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

Par mazākumtautību tiesībām. Andreja Mamikina nedēļas komentārs

No sirds pateicos visiem, kas nobalsoja par “Latvijas Krievu savienību” un par mani! Paldies jums par uzticēšanos un atbalstu. Mums tas nozīmē patiešām daudz.

Mēs turpinām strādāt. Es, tāpat kā līdz šim, informēšu jūs par to, kas mūs sagaida, par to, ko uzskatām par svarīgu un par to, ko mēs darām.

Šonedēļ, trešdien, Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja nobalsoja par ziņojumu par nacionālo minoritāšu pamatstandartu ievērošanu Eiropas Savienībā. Minētajā ziņojumā tika apstiprināti arī mani papildinājumi. Kāpēc šis ziņojums ir tik svarīgs?

Eiropas Savienībā ap 8 procentiem iedzīvotāju pieder nacionālajām minoritātēm un vairāk kā 10% runā mazākumtautību valodās.

Mazākumtautību pārstāvju vidū ir pieprasījums pēc savas identitātes saglabāšanas. Pāri par 1 miljonu 200 tūkstošiem ES iedzīvotāju parakstīja Eiropas Komisijas uzsaukumu izstrādāt mazākumtautību tiesību aizsardzības likumdošanas iniciatīvu “Minority Safepack”. Daļu šo parakstu mēs savācām arī Latvijā.

Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā teikts, ka ES ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, cilvēktiesības, tostarp mazākumtautību tiesības.

Daudzas skaistas frāzes Eiropas Savienībā tā arī paliek uz papīra. Savienība seko mazākumtautību stāvoklim pasaulē, izņemot …. mazākumtautībām savā teritorijā.

Pastāv tā saucamie Kopenhāgenas kritēriji, kuriem potenciālajai kandidātvalstij ir jāatbilst, lai iestātos ES. Līdzko valsts kļūst par ES locekli, tā šos kritērijus var neievērot. Tieši to daudzas valstis arī dara.

Tieši tāpēc savā ziņojumā mēs iestājamies par spēcīga tiesiskā mehānisma izveidi, kurš izsekotu ar mazākumtautību tiesībām saistītus pārkāpumus, noteiktu vienādus standartus visā Savienības teritorijā un piespiestu nacionālās valstis ievērot, un cienīt mazākumtautību tiesības, pat ja šo valstu valdības tam pretojas.

Tagad mūsu ziņojums tiks izvirzīts balsošanai tuvākajā Eiropas Parlamenta sesijā. Mūs sagaida cīņa, jo pretinieku ir daudz. Novēliet mums veiksmi! Savukārt es jūs turpmāk informēšu par notikumu gaitu.

Comments
Share
Office