Pasažiera tiesības avioreisa atcelšanas un kavēšanās gadījumā

Pasažiera tiesības avioreisa atcelšanas un kavēšanās gadījumā

Ar reisa atcelšanu saprot tāda lidojuma neveikšanu, kurš ir bijis iepriekš ieplānots un uz kuru ir rezervēta vieta.

Reisa atcelšanas gadījumā, attiecīgajiem pasažieriem ir šādas tiesības:

 • tiesības septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu (un attiecīgā gadījumā atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu),
 • vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim.

Ja pasažieris ir izvēlējies maršruta maiņu, aviokompānijai pasažierim bez maksas jānodrošina alternatīvs reiss galamērķa sasniegšanai pēc iespējas agrāk. Alternatīvā reisa gaidīšanas periodā (ja gaidīšanas periods ir 2 stundas vai ilgāk), aviokompānijai pasažierim jānodrošina aprūpe:

 • Ēdināšana un atspirdzinājumi, iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai divas e-pasta vēstules (samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku);
 • Ja jaunā reisa izlidošana ir vismaz dienu pēc atceltā reisa izlidošanas – aviokompānijai pasažierim jānodrošina izmitināšana viesnīcā un transports līdz viesnīcai.

Pasažierim ir tiesības saņemt arī naudas kompensāciju, kuras apmēri ir šādi:

 • EUR 250 par visiem lidojumiem 1 500 kilometru vai mazākā attālumā;
 • EUR 400 par visiem lidojumiem ES iekšienē vairāk nekā 1 500 kilometru attālumā un par visiem citiem lidojumiem 1 500 līdz 3 500 kilometru attālumā;
 • EUR 600 par visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšējie punkti.

Aviokompānijai nebūs jāizmaksā kompensācija, ja:

 • Reiss ir atcelts ārkārtēju iemeslu dēļ (apstākļi, no kuriem aviokompānija nevarētu izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, piemēram, nepiemēroti meteoroloģiskie apstākļi u.c)
 • Aviokompānija ir informējusi pasažieri par reisa atcelšanu vairāk nekā 2 nedēļas pirms plānotā lidojuma datuma;
 • Aviokompānija ir informējusi par reisa atcelšanu mazāk nekā 2 nedēļas pirms reisa izlidošanas, tomēr piedāvātais alternatīvais reiss ir tajā paša maršrutā un ar līdzīgu grafiku kā sākotnējam reisam.

Tabulā redzams apkopojums, kuros gadījumos pasažieris nav tiesīgs saņemt kompensāciju:

tab1

Reisa kavēšanās. 

Ja lidostā reisa izlidošana ir aizkavējusies un pasažierim reisa izlidošanu ir nepieciešams gaidīt 2 stundas vai vairāk, aviokompānijai pasažieris ir jānodrošina ar aprūpi.

Tiesības uz aprūpi ietver:

 • Ēdināšanu un atspirdzinājumus, iespēju bez maksas veikt divus tālruņa zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai divas e-pasta vēstules (samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku);
 • Ja izlidošanas laiks ir vismaz nākamajā dienā pēc iepriekš paredzētā izlidošanas laika – aviokompānijai jānodrošina viesnīca un transports līdz viesnīcai.

Attiecīgo tiesību piemērojums ir atkarīgs no lidojuma kavēšanās ilguma un attāluma.

Ja reisa kavēšanās ir 5 stundas un ilgāk – pasažieris ir tiesīgs pieprasīt, lai aviokompānija atgrieztu naudu par iegādāto biļeti.

Tiesības saņemt kompensāciju

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 2009.gada 19.novembra spriedumu apvienotajās lietās C-402/07 un C-432/07 , kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, ja tie sasniedz galamērķi trīs vai vairāk stundas vēlāk pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika.

Kur vērsties problēmu gadījumā.

Ja aviokompānija nav ievērojusi Tavas tiesības, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr.261/2004, Tev jāvēršas ar rakstisku sūdzību pie aviokompānijas.

Sūdzība aviokompānijai nosūtāma brīvā formā vai arī, aizpildot sūdzības veidlapu, kas pieejama Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta mājaslapā:

⇒Veidlapa⇐

Avotshttp://www.ecclatvia.lv/

Comments
Share
Office