Pirmo reizi Eiropas Savienībā tiks pielietots solidaritātes princips

Pirmo reizi Eiropas Savienībā tiks pielietots solidaritātes princips

Vakar vakarā Eiropadomes un Eiroparlamenta pārrunās tika panākta vienošanās par jauniem drošības pasākumiem gāzes piegādes regulēšanā, kuru mērķis ir novērst krīzes situāciju energoapgādes jomā.

Jaunie noteikumi nodrošinās reģionāli koordinētu un vienotu piegādes drošību starp ES dalībvalstīm un palīdzēs Eiropas Savienībai tikt galā ar krīzes situācijām gāzes piegādes jomā.

Pirmo reizi Eiropas Savienībā tiks pielietots solidaritātes princips, kurš paredz, ka visām ES dalībvalstīm būs jāpalīdz savām kaimiņvalstīm nopietnas krīzes gadījumā, lai “neviena Eiropas mājsaimniecība netiktu nolemta nosalšanai”. 

Eiropas patērētāju energoapgādes nodrošināšana ir viens no Enerģētikas savienības stūrakmeņiem, kā arī Ž. K. Junkera vadītās Komisijas galvenā prioritāte.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks enerģētikas jomā Marošs Ševčovičs (Maroš Šefčovič): “Mēs esam panākuši ievērojamu progresu energoapgādes drošības uzlabošanā, tas ir viens no Enerģētikas savienības galvenajiem mērķiem. Jaunie noteikumi ir būvēti uz solidaritātes un sadarbības principa. Lai gan ES valstu nacionālā identitāte un savdabīgums ir svarīgs faktors, tomēr kopīga, Eiropas mēroga, reģionālu grupu shēma ļaus saskaņot rīcību. Tādējādi Eiropas kļūs labāk sagatavota un aprīkota krīzes situācijās.”

Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete (Miguel Arias Cañete): “Ar šo vienošanos starp Parlamentu un Padomi, mēs esam esam spēruši lielu soli pretī ES enerģētikas drošības stiprināšanai. Jaunā regula paver iespēju labāk koordinēt sarežģītas situācijas un palīdzēs apiet iespējamās gāzes krīzes, apvienojot standartus ES līmenī caur reģionālo sadarbību un solidaritāti. Jaunie noteikumi paaugstinās mūsu efektivitāti un samazinās izmaksas ES patērētājiem.”

Latvijas eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins: “Solidārs atbalsts starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atzinīgi vērtējams fakts. Svarīgi, lai enerģētika nekļūtu par instrumentu politiķu rokās. Vienkāršam cilvēkam pamatkritērijs ir apkures, gāzes un elektrības rēķins. Ja izcenojumi samazināsies, pateicoties ES kopējai enerģētikas politikai, – būs labi. Galvenais, lai minēto rēķinu summas nekļūst lielākas; tam par iemeslu varētu kļūt dažu ambiciozu Eiropas politiķu ģeopolitiskās spēles.”

Galvenie uzlabojumi.

  • Solidaritātes principa ieviešana: smagā gāzes krīzes gadījumā valstij būs jāpalīdz saviem kaimiņiem: jānodrošina gāzes piegāde krīzes skartajām mājsaimniecībām un būtiskiem sociāliem pakalpojumiem.
  • Ciešāka reģionālā sadarbība: reģionālajām grupām būs jāveic drošības piegādes riska novērtējums kopējās piegādes drošībai, kā arī jāizstrādā vienošanās preventīvajiem un ārkārtas pasākumiem;
  • Lielāka pārredzamība: dabas gāzes uzņēmumiem būs jāziņo par ilgtermiņa līgumiem, kas var ietekmēt piegādes drošību (tādiem, kas aptver 28% gāzes patēriņa dalībvalstī).

Turpmākie soļi.

Pēc trīspusējām sarunām starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, teksts būs oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc abu likumdevēju apstiprinājuma pārskatītā Gāzes piegādes drošības regula tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas fakta.

Comments
Share
Office