Rodrigeza par sociālo dimensiju: laiks mainīt mūsu izpratni par Eiropas projektu

Rodrigeza par sociālo dimensiju: laiks mainīt mūsu izpratni par Eiropas projektu
Ziņotāja Maria João Rodrigues (S&D, Portugāle)

Sociālā Eiropa un labklājības sistēmas vienmēr bijušas ES uzmanības centrā, bet nepieciešams jauns stimuls un par prioritāti jākļūst politikai, kas veido ES “sociālo pīlāru”. Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumus par to, kāda būs turpmākā virzība, savukārt, ziņojumā, kas tika pieņemts ceturtdien, 19. janvārī, Parlaments norāda, ka darba likumos jāiekļauj jauna tipa darba veicējus. Ziņotāja Maria João Rodrigues (S&D, Portugāle) atbildēja uz jautājumiem par Eiropas sociālo dimensiju.

Kāda ir jūsu definīcija Eiropas Sociālo tiesību pīlāram?

Tā ir vissvarīgākā Eiropas Savienības iniciatīva, lai uzlabotu Eiropas sociālo dimensiju. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams uzlabot sociālos standartus visiem Eiropas iedzīvotājiem, lai tiktu galā ar jaunajiem izaicinājumiem.

Šie jaunie izaicinājumi ir ne tikai globālā konkurence un novecošana, bet arī digitālā revolūcija, kurai ir milzīga ietekme uz cilvēku darba apstākļiem. Tāpat izaicinājums ir arī finansiālā nestabilitāte.

Mēs runājam par sociālo dimensiju, bet vai ES drīzāk netiek uzskatīta par ekonomisku savienību ar vienoto tirgu kā nozīmīgāko elementu?

Tā ir taisnība, bet ir pienācis laiks mainīt mūsu izpratni par Eiropas projektu. Eiropas integrācija vairs nevar būt tikai ekonomiskās integrācijas projekts. Ja jūs vēlaties, lai ES būtu vienota risinot krīzes un problēmas, vispirms jāstiprina sociālā kohēzija.

Ko līdz šim Eiropas sociālais modelis mums ir devis?

Pirmkārt, darba tirgus tiek regulēts tādā veidā, ka produktivitāte aug, un tas ir labi ne tikai uzņēmumiem, bet arī attiecībā uz darba apstākļiem. Otrkārt, visi pilsoņi var paļauties uz sociālās aizsardzības sistēmām, kas nodrošina vispārēju piekļuvi izglītībai, veselības aprūpei un sniedz augsta līmeņa sociālo aizsardzību. Treškārt, ir ienākumu pārdale, izmantojot nodokļu sistēmu.

Sabiedrības novecošanās, sociālās nevienlīdzības pieaugums, augsts bezdarba līmenis, patvēruma meklētāju pieplūdums –  tas viss radījis lielu spiedienu tradicionālajai labklājības sistēmai. Kā progresē Eiropas sociālā modeļa reforma?

Es atzīstu, ka mums ir nepieciešams izstrādāt reformu procesu dažādām Eiropas sociālā modeļa komponentēm. Runājot par pensiju sistēmu, mums jānodrošina, ka visi Eiropas iedzīvotāji, neatkarīgi no viņu vecuma, saņems labu pensiju. Tas nozīmē, ka mums nepieciešams nodrošināt pensiju sistēmu stabilitāti, palielinot nodarbinātības līmeni.

Vai dāsna labklājības sistēma nav pazeminājusi Eiropas konkurētspēju?

Veidojot labklājības sistēmu, tas ir jādara tādā veidā, lai mudinātu cilvēkus meklēt jaunu darba vietu. Cilvēki mainīs darbus vairākas reizes savas dzīves laikā, līdz ar to viņiem jābūt gataviem attīstīt savas prasmes. Mums nepieciešamas izglītības un apmācības sistēmas, kas sniedz mūžizglītības iespējas.

Digitālā revolūcija nozīmē, ka darba vietas mūsdienās ir daudz mainīgākas. Tāpēc mums jāuzlabo nodarbinātības likumi attiecībā uz jaunām nodarbinātības formām, kas vēl nav iekļautas. Jo īpaši tas attiecas uz jauniešiem.

Avots: http://www.europarl.europa.eu

Comments
Share
Office

Leave a reply