Situācija Eiropas Savienībā: izdarīsim visu iespējamo, lai īstenotu vērienīgus nākotnes plānus

Situācija Eiropas Savienībā: izdarīsim visu iespējamo, lai īstenotu vērienīgus nākotnes plānus

Politiskās grupas trešdien debatēs par situāciju ES atzinīgi novērtēja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera vērienīgās ieceres spēcīgas un vienotas Eiropas 2025 izveidei.

Trīs stundas ilgajās debatēs politisko grupu līderi apsprieda aizsardzības, drošības, legālās migrācijas, starptautiskās tirdzniecības un sociālās vienlīdzības jautājumus, kā arī ieceres stiprināt ES budžetu un demokrātisku lēmumu pieņemšanas procesu.

Stabili budžeti, rekordaugsta nodarbinātība un ekonomikas atlabšana pavērusi iespēju veikt vērienīgas ES reformas, nodrošinot brīvību, vienlīdzīgas tiesības un likuma varu, sacīja Ž.K. Junkers.

EK priekšsēdētājs iepazīstināja ar plāniem izveidot Eiropas finanšu ministra amatu, kā arī veikt izmaiņas legālās migrācijas, kiberdrošības, darba ņēmēju brīvību un tiesību, starptautiskās tirdzniecības un Aizsardzības savienības jomās. Parlamentam un Padomei par tiem būtu jālemj vēl pirms pilnvaru laika beigām. Ž.K. Junkers uzskata, ka par Eiropas Komisijas un Padomes priekšsēdētājiem būtu jākļūst spēcīgākajiem kandidātiem, kas tiks ievēlēti 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Nesen Komisija nāca klājā ar Balto grāmatu, kurā bija ietverti 5 Eiropas Savienības nākotnes scenāriji. Vakar Komisijas priekšsēdētājs prezentēja savu 6. scenāriju.

Ž. K. Junkers (EK priekšsēdētājs): “Mans 6. scenārijs balstās 3 pamatvērtībās: brīvībā, vienlīdzībā un tiesiskumā. Eiropa ir brīvības savienība – brīvība no diktatūras, no apspiestības. Brīvība nozīmē arī vārda brīvību gan pilsoņiem, gan žurnālistiem. Brīvība, ko uztveram kā pašu par sevi saprotamu. Tomēr par brīvību ir jācīnās! Otrkārt Eiropai ir jābūt vienlīdzības, līdztiesīguma savienībai. Vienlīdzība starp lieliem un maziem, austrumu un rietumu locekļiem. Eiropai ir jāelpo ar abām plaušām gan austrumu, gan rietumu, pretējā gadījumā būs elpošanas problēmas. Eiropā nedrīkst būt otrās klases pilsoņu! Eiropas spēks ir tiesiskumā nevis spēcīgo tiesībās. Tiesības ir jānodrošina neatkarīgām tiesu iestādēm. Jāpieņem arī pamatoti tiesas spriedumi un jārespektē tie! Nepietiek ar to, ka salabojam ES jumtu. Šodien soli pa solim ir jābūvē Eiropas ēka, jābūvē jauni stāvi! Jāveic darbi tagad, kamēr spīd saule! Kad pie apvāršņa parādīsies mākoņi, tie noteikti parādīsies, būs par vēlu. Uzvilksim buras un izmantosim mums labvēlīgo ceļavēju!”

Andrejs Mamikins (S&D): “Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai jākļūst par konfederāciju vai federāciju nākotnē. Ž. K. Junkers to šodien verbalizēja kārtējo reizi. Principā, ja mēs iesim federalizācijas ceļu un nepieaugs eiroskeptiķu balsis un balsu skaļums Eiropā, tas viss ir reāli.”

Galvenās vadlīnijas Ž. K. Junkera runā par situāciju Eiropas Savienībā:

  • Ceļvedis uz ES 2025, demokrātiskās vērtībās un efektīvā lēmumu pieņemšanā balstītu savienību;
  • Pabeigt darbu pie Aizsardzības, Drošības, Enerģētikas, Digitālās, Monetārās un Kapitāla tirgus savienībām;
  • Nodrošināt līdzvērtīgas iespējas visiem pilsoņiem un stiprināt rūpniecības konkurētspēju;
  • Izveidot ES darba ņēmēju tiesību, kibedrošības un pretterorisma aģentūras.
Comments
Share
Office