SKDS aptauja. Dažādu valstu un organizāciju darbība Sīrijas krīzes atrisināšanā