Šonedēļ Briselē: atmežošana, “Panamas dokumenti”, plašsaziņas līdzekļu plurālisms u.c.

Šonedēļ Briselē: atmežošana, “Panamas dokumenti”, plašsaziņas līdzekļu plurālisms u.c.
  • Meži absorbē lielu daļu CO2 emisiju. Eirodeputāti balso par likumu laika posmam no 2021. līdz 2030. gadam, pieprasot kompensēt atmežošanu ar koku stādīšanu citās teritorijās. 
  • Vairāki ES finanšu ministri apspriedīs atklāsmes par “Panamas dokumentiem” savās valstīs, kā arī nepieciešamos atbildes pasākumus. 
  • Likumdevēji vēlas veicināt organiskā mēslojuma lietošanu. Mērķis: samazināt fosfātu izmantošanu un sekmēt atkritumu pārstrādi. 
  • Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir apdraudēts dažās ES valstīs. Tiks rīkota atklāta uzklausīšana, lai runātu par plašsaziņas līdzekļu vidi Eiropā. 
  • Idejas par meklēšanas un glābšanas operāciju uzlabošanu Vidusjūrā, piemēram, ar labāku apmācību, iekārtu un sadarbības palīdzību, tiks apspriestas kā vienas no nozīmīgākajām.
Comments
Share
Office