“Tālu aizsūtītie” strādnieki

“Tālu aizsūtītie” strādnieki

Draudzība starp Austrumeiropu un Rietumeiropu ir atkal saasinājusies. Šoreiz iemesls ir “aizsūtītie” strādnieki. Īss skaidrojums: viena ES dalībvalsts firma var aizsūtīt uz citu ES dalībvalsti savus strādniekus līgumdarba izpildei. Turklāt uzņēmums var vadīties pēc savas valsts Darba likuma.

Austrumeiropas uzņēmumi aktīvi izmanto minēto iespēju. Aizsūtītie strādnieki ir spiesti samierināties ar krietni zemāku atalgojumu, viņu sniegtie pakalpojumi izmaksā lētāk. Tāda lietu kārtība itin nemaz neapmierina bagāto valstu strādniekus – konkurences dēļ viņi zaudē darba vietas, arī atalgojums samazinās. Rietumeiropiešu neapmierinātība vainagojās panākumiem: Francija, Nīderlande un Vācija atrada iespēju iebikstīt Eiropas Komisijai sānos. EK drīz vien nāca klajā ar iniciatīvu ietvert direktīvā labojumus: “aizsūtītajiem” strādniekiem būs jāmaksā tikpat liels atalgojums, kādu saņem viņu Rietumeiropas kolēģi.

Oficiāli direktīvas labojumi tiek pamatoti ar rūpēm par Austrumeiropas strādniekiem. Jāteic gan, ka austrumeiropieši direktīvas labojumos saskata nevis rūpes, bet klaju protekcionismu.

Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins: “Var saprast Rietumeiropas arodbiedrību bažas, taču problēma ir jārisina savādāk! Ja direktīvā tiks ietverti minētie labojumi, kļūs neizdevīgi aicināt darbā mūsējos austrumeiropiešus, tas, savukārt, pasliktinās viņu materiālo stāvokli! Eiropas Komisijai jāizbeidz pretnostatīt strādniekus. Nepieciešams visiem palielināt algas, tā izlīdzinot kopējo atalgojuma līmeni!”

Tiklīdz direktīvas labojumi nonāks Parlamentā, deputāts apņēmies nekavējoši iesniegt savus labojumus!

 

Comments
Share
Office

Leave a reply