Uztaustīt terorismu

Uztaustīt terorismu

IGILAtsevišķi dinozauru tipi izmira, jo mazāki un izmanīgāki plēsēji, nokoda lempīgajiem milzeņiem astes. Ja rekonstruējam notikumu gaitu, tā rādās visnotaļ traģiska: signāls par gaidāmajām briesmām ilgi ceļoja pa gigantiskā reptiļa ķermeni, beidzot saņemto informāciju centās atšifrēt miniatūrās smadzenes, kamēr apstrādātais briesmu signāls atceļoja atpakaļ, astes vairs nebija. Diemžēl, skumjā aina asociējas ar notikumiem mūsdienu Eiropas Savienībā, kur lēmumu piņemešanas mehānisms notiek līdzīgā veidā. Turklāt Eiropas dinozaura dzīvi apgrūtina vēl arī 28 galvas – dalībvalstis. Ārkārtas situācijās visas šīs galvas sāk strīdēties savā starpā – glābt asti vai nē. Vienmēr atrodas galvas, kuras ir pārliecinātas, ka nav jāreaģē! Lai tikai plēsēji grauž nost to asti! Motivācija tādām galvām ir daudzveidīga: vienas saka, ka nevajag kustēties, jo būs vēl sāpīgāk, citas grib ieriebt blakusgalvai, vēl dažas izmanto iespēju, lai pašantažētu visas pārējās, jo tā var dabūt sev kādu labumu. Eiropas dinozauram tāds haoss galvās rada nopietnus draudus.

Eiropas Savienība pēdējā laikā demonstrē neadekvātu reakciju sastopoties ar bīstamām situācijām. Spilgts piemērs ir migrācijas krīze. Ir atklājies, ka Eiropas speciālie dienesti nespēj novērst teroraktus, kuri sagatavoti kaimiņvalstīs.
Pēc asiņainajiem notikumiem Francijā uz Eiropas Parlamentu tika aicināti nacionālo valstu speciālo dienestu pārstāvji. Atklājās pārsteidzošs fakts – kaimiņvalstu kolēģu starpā nenotiek praktiski nekāda informācijas apmaiņa. Iemesli tiek minēti dažādi. Dienests, kurš ir saņēmis informāciju, nesteidzas ar to dalīties, jo vairumā gadījumu tā var tikt atklāts informācijas avots (aģents vai ziņotājs). Dienesti neuzticas viens otram!
Nākamais aspekts ir sadrumstalotība. Eiropas Savienībā ir 28 drošības sistēmas un 28 atšķirīgas likumdošanas. Eiropā nav pat vienota formulējuma – kas ir terorisms. Tā tiek vairoti šķēršļi operatīvai informācijas saņemšanai, apkopošanai un apstrādāšanai. Nākamais bremzējošais faktors ir informācijas atbilstība valsts likumiem. Ja vienā ES dalībvalstī kāds konkrēts informācijas ievākšanas veids ir likumīgs, tad citā tas var būt pretlikumīgs. Pirms izmantot no ārvalstīm saņemto informāciju, speciālo dienestu darbiniekiem ir jāpārliecinās, vai tā ir iegūta atbilstoši saņēmējas valsts likuma normām. Galu galā pēc ilgāk pārbaudēm var izrādīties, ka specdienesti nevar šo informāciju pieņemt un izmantot! Atšķirībā no Eiropas Savienības varas orgāniem, teroristi darbojas internacionāli: izplāno noziegumu vienā valstī, ieročus nopērk otrā, finansējumu iegādājas trešajā, izpildītājus vervē ceturtajā, sagatavošanos veic piektajā, visbeidzot realizē noziegumu sestajā valstī. Apmēram ar tāda veida scenāriju sastapās Parīze. Šodien noziedznieki var brīvi un netraucēti ceļot pa visu Eiropas Savienību, ja pat policija un speciālie dienesti par to uzzina, bez efektīvas mijiedarbības ar kolēģiem un informācijas apmaiņas nevar rīkoties un izdarīt nepieciešamos secinājumus.
Varas orgāni itin kā grābstās tumšā istabā gar atsevišķām ziloņa ķermeņa daļām, taču nevar saprast – ko īsti ir uztaustījuši! Kā zināms Parīzes terora akta dalībnieki jau bija nokļuvuši gan franču, gan beļģu varas orgānu redzeslokā. Tā kā iztrūka informācijas apmaiņa, tas traucēja policijai un speciālajiem dienestiem saskatīt šaušalīgo kopainu. Notika terora akts, bija daudz nevainīgu upuru.
Tāpēc mēs, Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komisija, kuras biedrs esmu arī es, iestājamies par to, lai tiktu iedibināta un nostiprināta mijiedarbība starp ES dalībvalstu varas orgāniem. Aicinām arī izveidot īpašu Eiropas aģentūru, kuras pienākums būtu ievākt informāciju no dalībvalstu policijas un speciālajiem dienestiem, apstrādāt to tādā veidā, lai tā būtu operatīvi pieejama un izmantojama. Tuvākajā nākotnē dalībvalstīm būtu arī jāmaina likumdošana. Tas būs sarežģīti, jo nacionālā drošība, atbilstoši ES noteikumiem, ir nacionālo valstu kompetence. Tomēr, ja tiek apdraudēti visi Savienības iedzīvotāji, drošībai traucējoši noteikumi nedrīkst tikt ņemti vērā.
Starptautisko terorismu var uztaustīt, apturēt un iznīcināt tikai kopīgiem spēkiem!

Comments
Share
admin

Leave a reply